Afspraken in de school

De school is een plaats waar een tamelijk groot aantal mensen samenkomt. Het spreekt vanzelf dat enige huisregels noodzakelijk zijn voor een goede gang van zaken. De vrijheid, die we allemaal belangrijk vinden, is in een gemeenschap nu eenmaal beperkt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen van school zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid.

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.