Veiligheid en anti-pesten

Het Stanislascollege Westplantsoen streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen het schoolklimaat onaanvaardbaar zijn.

De school vindt respect voor elkaar erg belangrijk en staat op het standpunt dat onacceptabel gedrag aangepakt en bijgestuurd dient te worden. De voorkeur gaat uit naar het bewerkstelligen van een bewustwordingsproces via de zogenaamde ‘no blame-aanpak’. Deze aanpak gaat er van uit dat degenen die het voor anderen onveilig maken hun gedrag moeten veranderen en niet degene die zich onveilig voelt. Het melden van een pester ziet de school niet als het verlinken van een ander, maar als betrokkenheid naar elkaar.