Leermiddelen en Chromebook

 

Het Stanislascollege heeft een intern boekenfonds. Dit fonds verzorgt voor alle leerlingen het leermiddelenpakket en digitaal lesmateriaal. Zo hebben de leerlingen altijd de beschikking over de juiste boeken van de juiste druk. De leermiddelen worden zonder kosten aan de leerlingen in bruikleen gegeven, maar blijven eigendom van de school. De leerlingen dienen netjes met de leermiddelen om te gaan. De school hanteert geen borgregeling.

Chromebook
Alle eersteklassers ontvangen bij hun boekenpakket aan het begin van het schooljaar een Chromebook. Dit Chromebook gebruiken zij gedurende hun hele schoolperiode en wordt, zowel op school als thuis, gebruikt naast boeken en schriften. Het Chromebook wordt bekostigd vanuit het boekenfonds en kan hierdoor kosteloos worden verstrekt aan de leerling.

Het Chromebook verrijkt
Het Stanislascollege vindt het belangrijk om leerlingen te laten zien hoe verrijkend het is om meer bronnen bij de hand te hebben dan alleen een lesboek.

Meer maatwerk mogelijk
Elke leerling leert anders. Het is voor leraren altijd een uitdaging om de lessen zo samen te stellen dat iedereen er genoeg van leert. Het Chromebook maakt werken met interactieve lesstof mogelijk. Hierdoor kan een docent de les veel beter afstemmen het niveau, de interesses en het tempo van de leerling.

Zelf aan te schaffen leermiddelen
Aan het begin van het schooljaar ontvangen de leerlingen een lijst met leermiddelen, die zij zelf dienen aan te schaffen. Sommige leermiddelen worden door de school aangeschaft; daarvan krijgen de ouders/verzorgers aan het begin van het schooljaar een factuur. 

Wijzigingen in het leermiddelenpakket gedurende het schooljaar
Indien het boekenpakket gedurende het schooljaar op verzoek van de leerling wijzigt, worden de nieuwe leermiddelen verstrekt onder gelijktijdige inlevering van de eventuele niet meer nodig zijnde leermiddelen. Er wordt € 35,- in rekening gebracht voor administratie- en afhandelingskosten. Deze kosten dienen contant bij de administratie betaald te worden.

Boek kwijt?
Indien een leerling een boek kwijt is, moet hij/zij het boek zelf aanschaffen (mag ook tweedehands) via de boekhandel of via internet: -

Leermiddelen inleveren aan het einde van het schooljaar
Aan het einde van het schooljaar ontvangt de leerling een uitnodiging om de leermiddelen in te leveren met daarbij een inleverlijst waarop staat welke leermiddelen moeten worden ingeleverd. Bij inlevering worden de boeken gecontroleerd op beschadigingen en of erin geschreven is. Niet ingeleverde leermiddelen worden in rekening gebracht, evenals een bedrag voor beschadigde en beschreven boeken. De leerling dient de kosten ter plekke te voldoen.

Contact

Bij vragen over schoolboeken en of leermiddelen kunnen leerlingen en ouders contact opnemen met mw. M. van Cappellen via  boekenfondsscw@verwijder-dit.stanislascollege.nl

Zelf aan te schaffen leermiddelen

 • Een degelijke schooltas en een etui met inhoud
 •  Een goede schoolagenda is belangrijk. De agenda die in klas 1 en 2 wordt gebuikt, wordt door school verstrekt. Deze hoeft niet zelf aangeschaft te worden. Leerlingen van klas 3 en hoger zorgen er zelf voor dat zij op de eerste schooldag een agenda bij zich hebben.
 • Voor diverse vakken ongeveer 15 losse schriften.
 • Kaftpapier.
 •  23-rings multomap
 • In overleg met de docent moeten voor alle talen Prisma woordenboeken worden/zijn aangeschaft.
  • Voor Grieks in de bovenbouw is dit: Oud-Grieks-Nederlands.
  • Voor Latijn in de bovenbouw is dit: Latijn-Nederlands(incl. cd-rom).
  • Voor het vak Frans is dit: Nederlands-Frans en Frans-Nederlands.
  • Voor het vak Engels is dit: Nederlands-Engels (incl. cd-rom) en Engels-Nederlands (incl. cd-rom).
  • Voor het vak Duits is dit: Nederlands-Duits en Duits-Nederlands.
  • Voor het vak Spaans vanaf klas 5 is dit: Nederlands-Spaans en Spaans-Nederlands
 • Voor het vak wiskunde zijn nodig:een geodriehoek Aristo 1550 160 MM Flexibel Transparant (deze is ook te gebruiken voor het vak techniek), een eenvoudige passer van degelijke kwaliteit en geruit (10 mm) papier.
 • Voor de exacte vakken is een geschikte rekenmachine onmisbaar. Vanaf de brugklas kunnen leerlingen een rekenmachine gebruiken. Schaf daarvoor de TI-30XB of TI-30XS aan. In de bovenbouw gebruiken leerlingen bij wiskunde een grafische rekenmachine. Voor de vierde klassen geldt: het type dat we op het Westplantsoen gebruiken is de TI-84 Plus CE-T of de TI-84 Plus CE-T P (python).  Let erop dat een mini-USB oplaadkabel voor de Python editie in de meeste gevallen niet standaard meegeleverd wordt. Schaf geen ander type aan, want daarvoor is geen ondersteuning en deze zijn niet toegestaan bij het centraal examen. Een grafische rekenmachine is t/m klas 3 niet toegestaan.
 • Voor tekenen is een etui nodig (geen tekendoos), met de volgende inhoud: een vlakgom, een schaar (metaal), drie potloden (HB, 2B, 6B), een grote doos kleurpotloden (minimaal 12), een puntenslijper met bakje, drie penselen van imitatiemarterhaar (nr. 2, 5 en 8), een snelhechtermapje voor het opbergen van lesbriefstencils, huiswerkopdrachten en diktaat (alles A4). Een kartonnen koker of stuk plastic regenpijp (minimaal 40 cm lang, diameter ongeveer 5 cm) om tekeningen te vervoeren, 10 kokertjes om verf te vervoeren en een stuk elektriciteitsbuis om penselen te bewaren. Een liniaal van minimaal 40 cm voor thuis. Neem af en toe voor tekenen/handvaardigheid oude tijdschriften en tandenborstels mee.
 • Voor lichamelijke opvoeding dient door brugklasleerlingen een groen shirt aangeschaft te worden bij de firma Malta-sport. Ook gymschoenen met lichte zolen en een zwart sportbroekje dient men zelf aan te schaffen. Voor klas 2 is het tenue ook verplicht; een nieuw shirt kan bij de sportwinkel Malta-sport worden aangeschaft. Op het veld kan ook een trainingspak of broek en trui gedragen worden. Tevens dient men een 2-rings multomap aan te schaffen.
 • Voor het vak Engels is een headset met microfoon (voor spreekopdrachten) nodig.