1. Welke soorten brugklassen zijn er?

Er zijn 3 soorten brugklassen:

1.  Havo/vwo
2.  Vwo
3.  Vwo-plus

Leerlingen kunnen bij ons op school komen met een havo-advies, havo/vwo-advies en vwo-advies. Leerlingen die meer aankunnen dan vwo kunnen zich voor de plusklas inschrijven. Normaal gesproken zijn er intakegesprekken voordat we leerlingen in een plusklas plaatsen. De laatste jaren hebben we alle leerlingen die zich hadden aangemeld voor de plusklas in een plusklas kunnen plaatsen. Mocht dat niet kunnen, dan bespreken we dat met de betreffende ouders en heeft de leerling sowieso een plaats op het reguliere vwo.

2. Wat is de procedure van aanmelding?

De aanmeldingsperiode start op zaterdag 11 februari 2023. Als je uiterlijk 24 februari bent aangemeld, ontvang je op woensdag 5 april bericht over de plaatsing. Het aanmeldformulier kan digitaal worden verzonden of worden afgegeven op onze school. 
Klik hier voor meer informatie

Wij vinden het belangrijk dat op onze school een goed en prettig onderwijsklimaat heerst. Voor schooljaar 2023-2024 betekent dit dat wij een instroomcapaciteit hebben van 330 leerlingen in de brugklas, verdeeld over 5 havo-/vwo-klassen, 3 vwo-klassen en 3 vwo-plusklassen. Indien het aantal aangemelde en plaatsbare leerlingen groter is dan het aantal beschikbare plaatsen krijgen de volgende leerlingen voorrang:

  • > leerlingen met een (half-, stief-)broer/zus op het Stanislascollege Westplantsoen 
  • > Leerlingen die wonen in RING 1 (groen), zie kaartje hieronder. Klik hier voor meer informatie over het plaatsingsreglement. 

3. Wat is belangrijk bij plaatsing?

Het advies van de basisschool en het onderwijskundig rapport dat we automatisch krijgen van de basisschool. Voor leerlingen van basisscholen die onder het Delflanden Samenwerkingsverband vallen geldt dat het formulier met de unieke code ook ingeleverd moet worden.
Voor leerlingen van basisscholen die onder BOVO Haaglanden vallen, geldt dat wij alleen een aanmeldformulier nodig hebben. De overige gegevens van de basisschool krijgen we in een later stadium automatisch.
Voor toelating in de plusklas is, indien nodig, contact met de basisschool en vindt er een intake-gesprek plaats met zowel leerling als ouders.

Vragen over het onderwijs

1. Hoe zit het met de doorstroming naar de tweede klas

Vanuit iedere brugklas kan worden doorgestroomd naar alle afdelingen. Een leerling uit de havo/vwo-brugklas heeft dus net zoveel kans om alsnog atheneum/gymnasium te doen als een leerling uit de vwo-brugklas. Vanuit een havo/vwo-klas gaat gemiddeld een derde naar het vwo, tweederde naar de havo. De afstroom naar de mavo is zeer gering.

2. Wat doen ze in de Plusklas?

Deze klas is voor leerlingen waarvan al op de basisschool duidelijk is dat zij meer aankunnen. In deze klas wordt de lesstof gecompact, waardoor er ruimte komt om andere vakken aan te bieden. Dit wordt een combinatie van vaste vakken en modules. Bijzonder is dat we ook in het tweede en derde leerjaar een plusklas hebben en dat de ‘opleiding’ wordt afgesloten met een certificaat.
Vakken in de plusbrugklas: klassieke cultuur, denklessen. Modules: Chinese cultuur, Engels (Historic Heroes), scheikunde en handvaardigheid.

 

Vragen over het kiezen voor het Stanislascollege Westplantsoen

1. Jullie zijn een grote school. Hoe ervaren leerlingen dat?

Leerlingen voelen zich veilig bij ons. Iedere leerling weet zijn plek te vinden. Je mag zijn wie je bent, dat voelen leerlingen. Als brugklasser blijf je vaak toch met een groepje uit je klas samen. De aula is alleen voor brugklassers en leerlingen uit klas twee, dus in de pauzes is er een eigen plek. Een grote school zijn heeft voordelen: we kunnen veel extra’s en bijzondere vakken bieden.

 

2. Waarom kiezen leerlingen meestal voor het Stanislascollege Westplantsoen?

De meeste leerlingen kiezen onze school vanwege de sfeer en de gezelligheid.
Objectieve redenen zijn: goede resultaten, alle buitenschoolse activiteiten (koor, orkest, toneel, acrobatiek, Tech Team, Lego League, European Youth Parlement, schaken en meer). We bieden ook bijzondere vakken aan: Chinees, Spaans, filosofie, maatschappijwetenschappen, Bewegen Sport en Maatschappij (BSM), onderzoek & ontwerpen, informatica en versterkt taalonderwijs. Ook zijn er contacten met universiteiten waar leerlingen vakken kunnen volgen.

Vragen over de zorg & begeleiding

1. Hoe verloopt het contact met thuis?

De mentor is de spil. Er is een mentorles per week en daarnaast zijn er twee korte contactmomenten. Vanaf periode 2 zijn er meer individuele gesprekken. Drie keer per jaar is er een MOL-gesprek (Mentor Ouder Leerling).

2. Welke begeleiding is er verder mogelijk

Naast de mentor hebben we een uitgebreid team aan specialisten ( o.a. op het gebied van dyslexie, ASS, ADHD, zorgarrangementen, faalangstreductie, hoogbegaafdheid en training bij stress en somberheid, leerlingbegeleiding/-coaching in het algemeen) binnen onze school. We kijken per kind wat er nodig is. Een volledig overzicht van de begeleiding die wij aanbieden staat in ons Schoolondersteuningsprofiel (SOP)
Mocht u hier specifieke vragen over hebben dan kunt u terecht bij onze zorgcoördinator mevrouw De Wispelaere ([email protected])

3. Wordt er gepest op jullie school?

Op iedere school wordt gepest, dus ook op onze school komt dat voor. Het is echter geen issue, sterker nog volgens leerlingen wordt er niet/nauwelijks gepest.
We gaan zo snel mogelijk in gesprek met de gepeste leerling en met de pester en proberen het op die manier op te lossen. Betrokkenheid van ouders is daarbij van belang. (Het pestprotocol staat op de site.)

4. Wat bieden jullie aan extra begeleiding?

Bijzonder voor de brugklas is dat we het BOB-uur hebben (Begeleiding en Ondersteuning Brugklas). Je krijgt dan kortdurende ondersteuning in studievaardigheden of een training positief denken.
Daarnaast kunnen we ook studiebegeleiding bieden van ’t Zetje (ook voor andere leerjaren).
Voor begeleiding op andere gebieden hebben we een gespecialiseerd Begeleidingsteam (ADHD, ASS, dyslexie). Iedere afdeling heeft zijn eigen leerlingbegeleider.