Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming

In de missie en visie van het Stanislascollege Westplantsoen staat duidelijk dat het op de school om meer gaat dan het opdoen van kennis. De school vindt het belangrijk dat leerlingen zich ontwikkelen op allerlei terreinen en dat ze oog hebben voor anderen. De school hoopt dat leerlingen respect hebben voor menselijke verhoudingen en culturen en vanuit hun eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst zullen zijn. Daarom zijn er elk schooljaar sociale activiteiten en vieringen waaronder bezinningsdagen, goede doelen-acties en projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid. In de brugklas krijgen alle leerlingen in de introductieweek een korte training Rots en Water. De mogelijkheid bestaat om deze training in het BOB-uur (Begeleiding en Ondersteuning Brugklas) aan klassen of leerlingen die dat nodig hebben te geven. De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden van leerlingen en het vermogen om met andere leerlingen samen te werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken en leven met anderen. In deze snelle maatschappij is het belangrijk dat leerlingen grenzen leren stellen. Ook is het belangrijk dat leerlingen zich bewust zijn van hun eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat hun eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (Water). De ervaring die leerlingen hierin opdoen past uitstekend in de pedagogische benadering van de school: de Ignatiaanse Pedagogiek.