Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming

In de missie en visie van onze school staat duidelijk dat het bij ons om meer gaat dan het opdoen van kennis. We vinden het belangrijk dat je je ontwikkelt op allerlei terreinen en dat je oog hebt voor anderen.

We hopen dat je respect hebt voor menselijke verhoudingen en culturen en dat je vanuit je eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst zult zijn. Daarom zijn er elk schooljaar sociale activiteiten en vieringen waaronder bezinningsdagen, goede doelen-acties en projecten op het gebied van maatschappelijke betrokkenheid.

In de brugklas krijg je in de introductieweek een korte training Rots en Water.
Als wij of jij denkt dat het goed is, wordt deze training ookin het BOB-uur (Begeleiding en Ondersteuning Brugklas) gegeven. Dat kan aan een hele klas of aan speciffieke leerlingen.  
De training richt zich op bewustwording van de eigen kracht en mogelijkheden en het vermogen om met andere leerlingen samen te werken en leven. Rots staat voor het onafhankelijk opstellen en het maken van eigen keuzes. Het element water staat voor het samenwerken en leven met anderen. In deze snelle maatschappij is het belangrijk dat je grenzen leert stellen. Ook is het belangrijk dat je je bewust bent van je eigen gevoel en wensen om eigen beslissingen te kunnen nemen en daardoor leren wat je eigen weg is (Rots) in verbondenheid met anderen (Water).
De ervaring die je hierin opdoet past uitstekend in de pedagogische benadering van de school: de Ignatiaanse Pedagogiek.