Ouderraad

De Ouderraad (OR) fungeert als klankbordgroep voor de directie van het Stanislascollege Westplantsoen als het gaat om onderwerpen als de kwaliteit van het onderwijs, beleidsmatige zaken en buitenschoolse activiteiten. We adviseren gevraagd en ongevraagd. Zo'n tien keer per jaar (in de avonduren) vergaderen we met een lid van de directie (meestal de rector). De Ouderraad heeft géén formele rol. 

Naast de functie van klankbordgroep is de Ouderraad betrokken bij de organisatie van de jaarlijkse Vastenactie, het boekenfonds en de werkgroep-I (identiteit). Daarnaast organiseert de OR twee keer per jaar een thema-avond voor ouders en brengen we twee keer per jaar een nieuwsbrief uit: Torakel. Ook vertegenwoordigt de OR ouders bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden. En we staan met een standje bij de introductiedagen voor leerlingen van groep 8. 

>>> lees verder