Over Stanislascollege

Het Stanislascollege is in 1948 opgericht door de jezuïeten en burgers van Delft. De school koestert een lange traditie van goed onderwijs en culturele en godsdienstige vorming, in een beschaafde sfeer, waarin leerlingen en personeel in harmonie samenwerken.

Zes scholen

Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. Onze Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben.
De scholen van het Stanislascollege delen een gemeenschappelijke visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse pedagogiek. Daarnaast geeft elke school zelf invulling aan het (onderwijs)beleid.
Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Identiteit en de Ignatiaanse pedagogiek

Het Stanislascollege is het enige jezuïetencollege in Nederland, maar één van de ruim 2000 in de wereld. Jezuïetenscholen hanteren de Ignatiaanse pedagogiek.
In de Ignatiaanse Pedagogiek: 

  • is het onderwijs gericht op uitgroei en rijping van 'heel de mens', dus niet alleen op kennisverwerving, maar ook op de ontplooiing van de affectieve, motorische, creatieve, intuïtieve, sociale en religieuze vermogens;
  • wordt aan leerlingen een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen;
  • streven we naar ervarend en gepersonaliseerd leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en hierover reflecteren.

Klik hier voor meer informatie over de Ignatiaanse pedagogiek op het Stanislascollege.

De zes scholen van het Stanislascollege