Heel de mens

Vandaag leven we in een wereld waarin zelfbewustwording belangrijker is dan ooit. De uitdagingen van het eigen leven en een snel veranderende wereld bieden vooral aan jonge mensen nieuwe kansen en dilemma's. Opgroeien tot een krachtig en veelzijdig persoon is de voorwaarde om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de wereld van morgen.

In ons onderwijs staan reflectie op eigen ontwikkeling, groei die zowel gericht is op zelfontplooiing als op het welzijn van anderen en de schepping en het maken van goede persoonlijke en morele keuzes centraal. Deze waarden, die vandaag de dag zo actueel zijn, komen voort uit de Ignatiaanse pedagogiek, vernoemd naar Ignatius van Loyola (1491 -1556), stichter van de Jezuïetenorde. De Ignatiaanse pedagogiek vormt de basis van het onderwijs waarmee wij onze leerlingen op laten groeien tot mensen die het beste uit zichzelf en hun talenten weten te halen mét oog voor de medemens. Daarin hebben we voor ons zelf belangrijke nieuwe vragen te beantwoorden: 'Hoe geven wij, als katholieke en interconfessionele scholen, jongeren in deze tijd de kennis en vaardigheden mee om voor zichzelf antwoorden te vinden als de afstand tot kerk en God steeds groter wordt? Hoe gaan we om met de economisering en steeds grotere prestatiedruk, als juist reflectie, tijd en verbinding onze middelen zijn om tot 'heel de mens' te komen?'

Stappen naar de toekomst

Wij zijn als school geslaagd wanneer een leerling niet alleen zijn diploma haalt, maar ook heeft kunnen groeien en rijpen tot heel de mens, die door persoonlijke en spirituele ontwikkeling, zelfbewustzijn, compassie en vastberadenheid zijn of haar eigen levenspad kan volgen, zoals Stanislas Kostka dat heeft gedaan. 
Het Stanislascollege gaat daarom vol overtuiging verder met haar onderwijsvisie die verder gaat dan het onderwijs van dit moment. We meten ons succes dus niet alleen met examenresultaten en statistieken, maar sturen actief op de ontwikkeling van de leerling als persoon en als onderdeel van de gemeenschap. Concreet betekent dit dat leerlingen niet alleen een rapport of diploma krijgen, maar ook een eigen “Stanislasdocument” waarin we de ontwikkeling van de leerling tot ‘heel de mens’ volgen. 
Het brede aanbod aan buitenschoolse activiteiten, zoals debateer- en sportwedstrijden, toneel, muziek en kookclinics, excursies, reizen, bezinningsdagen (leerlingen, personeel en ouders) en projectweken geven de mogelijkheid dat iedereen de ‘Stanislas’ in zichzelf kan ontwikkelen. 
Het Stanislascollege is niet alleen een scholengemeenschap met meerdere vestigingen waar uitstekend onderwijs geboden wordt, maar staat vooral voor een onderwijsfilosofie die jongeren helpt om vrije en complete personen te worden.