Activiteiten

Gedurende het schooljaar organiseert het Stanislascollege activiteiten voor leerlingen en medewerkers van alle scholen. Daarnaast beschikt elke school over een team dat activiteiten op de school zelf organiseert. Een overzicht van de activiteiten staat hieronder.

Bezinningsdagen; een moment van rust en onderscheiding

Om leerlingen te helpen groeien als persoon organiseren wij bezinningsdagen. Elke school pakt dit op een eigen wijze aan. Zo helpen we leerlingen in de lagere jaren te onderscheiden van wat er innerlijk in hen leeft en wat hen gelukkig maakt. In de hogere jaren helpen we hen middels bezinningsdagen met het maken van keuzes. 

Lezingen en gespreksmomenten voor ouders

We geloven dat onderwijs en opvoeding een samenwerking is tussen leerlingen, ouders en medewerkers. Daarom bieden we ouders lezingen aan rondom een thema die met opvoeding te maken heeft. Ouders kunnen na de lezing een aantal moment bij elkaar komen om hier over na te praten.  

Bezinningsmomenten en studiedagen voor medewerkers

Om onze medewerkers te helpen groeien in het Ignatiaanse gedachtegoed worden er in het eerste jaar dat zij op school werken bezinningsdagen georganiseerd. We heten op deze momenten de nieuwe medewerkers van harte welkom. Het is een dag waarop zij zich aan elkaar voorstellen, hun eerste indrukken op de scholen uitwisselen en wij hen bekend maken met de Ignatiaanse Pedagogiek. In het tweede jaar is er weer een bezinningsdag. Dan gaan we dieper in op een aantal aspecten die met het werk te maken hebben. Onderscheiding en bewustwording spelen hier een grote rol. Vanaf het tweede jaar kunnen medewerkers facultatief naar het bezinningscentrum van de paters jezuïeten in Drongen. Hier wordt er elk jaar een driedaagse bezinningsmoment aangeboden.

Inspiratiedag voor leidinggevenden

Ook leidinggevenden kunnen rust en inspiratie gebruiken. Elk jaar wordt er voor directeuren, teamleiders en coördinatoren een Inspiratiedag georganiseerd. Aan de hand van een thema worden actuele zaken uit het onderwijsnetwerk van de jezuïeten aan hen geïnformeerd. Het is een dag van ontmoeting en verdieping. 

Vieringen

Vieringen zijn momenten waarop wij stilstaan bij grote zaken in het leven. Op school zijn er vieringen waarin het jaar officieel geopend word. Met Kerst staan we stil bij de menswording van Jezus en met Pasen wordt er nieuw leven gevierd. Doorheen het jaar zijn op de verschillende scholen ook allerlei andere vieringen. 

Sociale activiteiten

Onze school organiseert regelmatig sociale activiteiten. Dit doen we omdat we het vanzelfsprekend vinden dat anderen hulp krijgen wanneer ze dat nodig hebben. Zo hebben we verschillende projecten voor zieken ver weg en dichtbij, inzamelingsacties en allerlei maatschappelijke stages.