'Wat zou Stanislas doen?'

In 1567 bereikte Stanislas Kostka na een lange reis Rome, waarin hij zijn roeping en ook zichzelf ontdekte. 'Voor het hogere ben ik geboren.' Al sinds onze oprichting in 1948 is dit motto onze inspiratiebron.
'Wat zou Stanislas doen?', is de vraag die we onszelf stellen bij iedere keuze die we maken en iedere actie die we ondernemen en waarmee we iedere dag inhoud en vorm geven aan de school die we morgen willen zijn. Een school die 'het hogere' uit ieder van onze leerlingen en werknemers haalt.

Stanislas is onze gids bij besluiten, beleid, onderwijsaanbod en pedagogische methode. Steeds weer spelen de volgende thema's uit de Ignatiaanse pedagogiek daarbij de hoofdrol.

Bewustzijn
Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook ontplooiing van sociale, culturele en sportieve talenten en waarden staan centraal. Het aanbieden van nieuwe ervaringen en reflectie zorgen voor groeiende zelfkennis. Door de ontwikkeling van een innerlijk kompas krijgen leerlingen en medewerkers nieuwe inzichten, kennis en ervaring over zichzelf en de samenleving en van wat daarin niet of juist wel in balans is.

Competentie
We dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen. Vanuit eigen kracht kunnen leerlingen en medewerkers andere mensen en de maat-schappij uiteindelijk het beste van dienst zijn. Gezien de uiteenlopende achter-gronden van leerlingen binnen onze verschillende scholen bieden we maatwerk en hebben we aandacht voor wat er nodig is om bovenstaande te bereiken.

Compassie 
Om te kunnen ontwikkelen tot 'heel de mens' is het cruciaal om ook de taal van het hart te spreken en te verstaan, om oog voor anderen te hebben en om vol compassie anderen en daarmee jezelf te helen.

Betrokkenheid
Ieders rol en bijdrage zijn belangrijk voor de wereld, wie je ook bent en hoe groot je invloed ook is. Je kunt een positieve veranderaar zijn in je eigen leven en dat van anderen. We werken daarom continu aan de betrokken-heid en het zelfvertrouwen van leerlingen en medewerkers zodat zij het verschil kunnen maken en kunnen staan voor wat ze geloven.

Op het Stanislascollege bundelen we deze kernbegrippen in de wereldwijd gebruikte methode van de Ignatiaanse Pedagogiek met de volgende basiselementen:

Context
Aan leerlingen wordt een veilige leeromgeving geboden waarin zij zich geborgen weten en waarin zij zorg en persoonlijke aandacht krijgen. De relatie tussen docent en leerling is op vertrouwen en samenwerking gebaseerd. Er wordt met humor en compassie van fouten geleerd.

Ervaring en reflectie 
We streven naar ervarend leren, zodat leerlingen persoonlijk betrokken zijn bij de leerstof en het leerproces, en dat ze dus over de betekenis van het geleerde gaan nadenken. Deze reflectie is ook van toepassing op hun studie-aanpak en op hun sociale gedrag.

Actie en evaluatie
We stimuleren leerlingen om met het geleerde opnieuw aan de slag gaan en daarover te evalueren. Het gaat dan niet alleen om leerstof maar ook om zaken die te maken hebben met gedrag en met hun blik op de wereld en de medemens. Jezuieten Stanislascollege Delft (Stanislashuis) Brochure Ignatiaanse Pedagogiek Jezuïeten in Nederland en Vlaanderen