Magister starten via een browser

Klik op de bovenstaande afbeelding om Magister te starten

Ouder is gebruikersnaam of wachtwoord vergeten?

Indien een ouder de gebruikersnaam niet meer weet, dan kan deze bij de administratie worden opgevraagd.

Indien het wachtwoord is vergeten dan verwijzen wij door naar de handleiding op deze pagina "Procedure Leerling of Ouder - Wijzigen wachtwoord - email - mobiel nummer".

Magister app voor Leerlingen en Ouders

Om de Magister app op uw iOS of Android telefoon/tablet te installeren gaat u naar deze pagina

Apparaten zonder iOS of Android kunnen via een browser Magister Web starten.

Magister traag of storing?

Bij verstoringen in Magister kunt u op deze pagina meer informatie vinden.

Een ander probleem met Magister?

Zowel leerlingen als ouders kunnen problemen met Magister melden bij de mentor of de administratie van de locatie waar de leerling lessen volgt. Zij zullen uw melding vervolgens doorzetten naar de afdeling ICT van het Stanislascollege.

Docenten toegang nieuw schooljaar

Bij aanmelden krijgt een onderwijzend personeelslid mogelijk de melding dat deze niet gemachtigd is om Magister te gebruiken. Dit komt omdat er nog geen docent rooster is ingelezen en/of een rol anders dan docent is toegekend (teamleider, mentor, decaan).

Docenten documentatie

Docenten kunnen zelf de vernieuwde handleidingen van Magister ophalen in de Magister ELO.

Je komt hier door na aanmelden in Magister te gaan naar:

ELO -> Documenten -> Gedeelde Documenten -> Documentatie voor Docenten