Versterkt taalonderwijs (VTO)

Onder de noemer VTO wordt extra taalonderwijs verzorgd. Onze school biedt VTO wordt aan in zes talen: Nederlands, Frans, Duits, Engels, Spaans en Chinees. Op Europees niveau zijn afspraken gemaakt over het beheersingsniveau van de moderne vreemde talen.

Er wordt gekeken naar de vaardigheden: luisteren, lezen, spreken en schrijven. Op ieder van die vijf terreinen zijn zes niveaus gedefinieerd: van A1 (beginners), A2, B1, B2, C1 tot C2 (vergevorderd).

Cambridge Track: Engels op topniveau

Op onze school wordt Cambridge Track Engels (CT) aangeboden. CT is Engels op hoog niveau. Als je dit programma gevolgd hebt en het internationaal erkende certificaat behaald hebt, kun je probleemloos op Engelstalige universiteiten en hbo-opleidingen terecht.
Bijzonder aan CT bij ons op school is, dat we het ook op het havo aanbieden. Er zijn niet veel scholen in Nederland die Engels op hoog niveau aanbieden aan havisten.
>> Meer informatie over Cambridge Track

Chinees

Op onze school wordt ook les gegeven in Chinese taal en cultuur. China is een economische grootmacht. Kennis van de taal en cultuur is bij uitstek een geschikt middel om begrip tussen volkeren te bevorderen. Hiermee kunnen ook contacten op economisch gebied gemakkelijker verlopen. Daarnaast biedt het leren van de Chinese taal en cultuur een extra uitdaging naast de gewone schoolvakken. Chinees kan vanaf de tweede klas van het Atheneum en Gymnasium gekozen worden als keuzevak. Er wordt gewerkt met de methode 'Chinees een makkie'.
In de eindexamenklas kun je deelnemen aan een examen op HSK-niveau 3. Deze gestandaardiseerde examens worden op zes niveaus afgenomen onder toezicht van het Bureau van de Internationale Raad voor de Chinese Taal (Hanban) en zijn gebaseerd op vijf taalcompetenties, zoals vastgesteld in het Internationaal Curriculum voor Chinees.

Frans: DELF certificaat

Als je in vwo 5 en 6 zit én geïnteresseerd én gemotiveerd bent, kun je ervoor kiezen om je naast het reguliere examen Frans voor te bereiden op het internationaal erkende DELF-examen. In vwo 5 bereid je je voor op het B1 examen in een extra DELF lesuur waar met name spreken geoefend wordt. Wil je graag nog meer leren, dan kun je in  vwo 6 het B2 examen doen. Een B2 diploma geeft rechtstreeks toegang tot het Franse universitaire onderwijs. Voor alle diploma's geldt dat werkgevers wereldwijd het DELF-certificaat kennen en erkennen. Voor de certificatie wordt een bijdrage gevraagd van circa € 120.

Duits: Goethe-Institut

In klas 5 vwo heb je de mogelijkheid om in het vak Duits het certificaat B2 of C1 te behalen. De voorbereiding op het certificaat vindt plaats tijdens een extra uur Duits. Als je interesse hebt, moet je aan het einde van de vierde klas ongeveer een 8 gemiddeld staan.
Het certificaat dat je kunt halen, is internationaal erkend en wordt door het Goethe-Institut afgegeven. Met C1 en soms ook met B2 kan je aan verschillende Duitstalige universiteiten studeren. Elke universiteit en studierichting stelt eigen eisen, maar een certificaat is zeker al een stap in de goede richting. De kosten voor een B2-certificaat zijn ongeveer €125,- en voor het C1-certificaat ongeveer €140,-.

Spaans: DELE examen

Communiceren staat tijdens de lessen Spaans op school centraal. Er wordt gebruik gemaakt van Spaanse lesmethodes, waaronder Gente Hoy. Er wordt ook aandacht besteed aan culturele en literaire aspecten van de Spaanse taal. Als je goede resultaten hebt en gemotiveerd bent, kun je ook meedoen aan het DELE examen. Dit is het enige door het Spaanse ministerie van onderwijs erkende internationale diploma dat het niveau van taalbeheersing aangeeft.
De diverse niveaus zijn gerelateerd aan het ERK. Je kunt opgaan voor het Escolar (A2/B1). Deze certificatie wordt aangeboden als je in 6 vwo zit en ongeveer een 8 gemiddels stond bij de overgang van vwo 5 naar vwo 6. Er wordt een eigen bijdrage van de ouders gevraagd van circa €125