Beter-bèta-school

Het Stanislascollege Westplantsoen schenkt bijzondere aandacht aan het aantrekkelijker maken van het bèta-technisch onderwijs. Dit blijkt ook uit het hoge aantal leerlingen wat in de bovenbouw kiest voor een bèta-technisch profiel.

De school is lid van het Platform Bètatechniek, een samenwerkingsverband tussen middelbare scholen, universiteiten, hogescholen en de overheid. Dit samenwerkingsverband biedt ondersteuning en nascholing aan docenten en helpt tevens bij innovaties op bètagebied. Het Stanislas Tech Team neemt deel aan de landelijke wedstrijden 'First Lego League' voor de onderbouw en de 'Tech Challenge' voor de bovenbouw. In deze wedstrijden wordt het technisch knowhow en het creatief denken van de leerlingen op de proef gesteld. De leerlingen bedenken, bouwen en programmeren zelf robots die in staat zijn de vooraf gedefinieerde taken uit te voeren. Daarnaast is er de CANSAT wedstrijd, waarbij leerlingen van een colablikje een heuse satelliet maken. In vwo 6 is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan bekend wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Europa. De afgelopen jaren hebben leerlingen van onze school het CERN in Geneve en DESY in Hamburg bezocht. Leerlingen in de vwo-plus-brugklas krijgen het vak science om alvast kennis te maken met de diversiteit van de bètavakken. In atheneum 2 & 3 is er de mogelijkheid om te kiezen voor het vak onderzoek en ontwerpen (O&O). Hierin gaan de leerlingen praktisch en modulegericht aan het werk. Leerlingen die uitblinken in een bètavak, worden gestimuleerd om deel te nemen aan wiskunde-, science-, scheikunde-, biologie- en natuurkunde-olympiades. Met veel plezier buigen leerlingen zich dan over pittige opgaven om te kijken hoe ver hun kennis reikt.

Wat doen we nog meer?

 • vakoverstijgende projecten voor de vakken techniek, natuurkunde, scheikunde en biologie waarbij leerlingen op een praktische manier aan de slag gaan.
 • projectdag in de tweede klas. Leerlingen uit drie thema's kiezen, eentje ervan is optische illusies. Bij dit thema krijgen de leerlingen de volgende onderwerpen:
  • hoe maak je een 3D-film?
  • een 3D-kijker maken. 
  • een perspectief-doosje maken bij wiskunde
  • een Escher-poster maken bij informatica
  • ontdekken waarom onze hersenen ons soms voor de gek houden bij biologie
 • Project cosmetica in de derde klas
  Leerlingen leren tandpasta, shampoo, crème en badzout maken.