Beter-bèta-school

Het Stanislascollege Westplantsoen schenkt bijzondere aandacht aan het aantrekkelijker maken van het bèta-technisch onderwijs. Dit blijkt ook uit het hoge aantal leerlingen wat in de bovenbouw kiest voor een bèta-technisch profiel.

De school is lid van het Platform Bètatechniek, een samenwerkingsverband tussen middelbare scholen, universiteiten, hogescholen en de overheid. Dit samenwerkingsverband biedt ondersteuning en nascholing aan docenten en helpt tevens bij innovaties op bètagebied.

Als je in de vwo-plus-brugklas zit, krijg je het vak techniek waarmee je alvast kennis maakt met de diversiteit van de bètavakken. In atheneum 2 & 3 heb je de mogelijkheid om te kiezen voor het vak onderzoek en ontwerpen (O&O). Bij dit vak ga je praktisch en modulegericht aan het werk.

Het Stanislas Tech Team neemt deel aan de landelijke wedstrijden 'First Lego League' voor de onderbouw en de 'Tech Challenge' voor de bovenbouw. In deze wedstrijden wordt je technisch knowhow en het creatief denken op de proef gesteld. Samen met je teamleden bedenk, bouw en programmeer je robots die in staat zijn de vooraf gedefinieerde taken uit te voeren.

Daarnaast is er de CANSAT-wedstrijd, waarbij je van een colablikje een heuse satelliet maakt. In vwo 6 is er de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan bekend wetenschappelijk onderzoeksinstituut in Europa. De afgelopen jaren bezochten het CERN in Geneve en DESY in Hamburg.

Als je uitblinkt in een bètavak, wordt je gestimuleerd om deel te nemen aan wiskunde-, science-, scheikunde-, biologie- en natuurkunde-olympiades. In interscolaire wedstrijden buig je je over pittige opgaven om te kijken hoe ver je kennis reikt.

Check deze leuke video over het vak natuurkunde

Wat doen we nog meer?

 • vakoverstijgende projecten voor de vakken techniek, natuurkunde, scheikunde en biologie waarbij leerlingen op een praktische manier aan de slag gaan.
 • projectdag in de tweede klas. Leerlingen uit drie thema's kiezen, eentje ervan is optische illusies. Bij dit thema krijgen de leerlingen de volgende onderwerpen:
  • hoe maak je een 3D-film?
  • een 3D-kijker maken. 
  • een perspectief-doosje maken bij wiskunde
  • een Escher-poster maken bij informatica
  • ontdekken waarom onze hersenen ons soms voor de gek houden bij biologie
 • Project cosmetica in de derde klas
  Leerlingen leren tandpasta, shampoo, crème en badzout maken.