Reken- en taalbeleid

Op het Stanislascollege Westplantsoen is veel aandacht voor rekenen en taal. De voortgang van leerlingen op reken- en taalgebied wordt gemeten met schooleigen toetsen en de landelijke TOA-toets.
Als de resultaten van de TOA-toets lager zijn dan passend bij het leerjaar/niveau wordt in overleg met de vakdocent extra ondersteuning geboden.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over ondersteuning bij rekenen en taal kunt u contact opnemen met onze rekencoaches, mw. A. van Doorn (dooa@verwijder-dit.stanislascollege.nl) en dhr. B. Fremdt (freb@verwijder-dit.stanislascollege.nl).