Reken- en taalbeleid

Op het Stanislascollege Westplantsoen is veel aandacht voor rekenen en taal. Je voortgang op reken- en taalgebied wordt gemeten met schooleigen toetsen en de landelijke TOA-toets. Als de resultaten van de TOA-toets lager zijn dan passend bij je leerjaar/niveau wordt in overleg met de vakdocent extra ondersteuning aangeboden.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over ondersteuning bij rekenen en taal kunt u contact opnemen met:

dhr. B. Fremdt (freb@verwijder-dit.stanislascollege.nl) rekencoach H4

mw. S. Yates ([email protected]) dyslexie/rt

mw. A. van Oord ([email protected]) dyslexie/rt