Reken- en taalbeleid

Op het Stanislascollege Westplantsoen is veel aandacht voor rekenen en taal. Je voortgang op reken- en taalgebied wordt gemeten met schooleigen toetsen en de landelijke TOA-toets. Als de resultaten van de TOA-toets lager zijn dan passend bij je leerjaar/niveau wordt in overleg met de vakdocent extra ondersteuning aangeboden.

Meer informatie & contact

Voor meer informatie over ondersteuning bij rekenen en taal kunt u contact opnemen met onze rekencoaches, mw. A. van Doorn ([email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl) en dhr. B. Fremdt ([email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl).