Lessentabellen

Onderbouw

Klik op de tabel om deze te vergroten

Toelichting

 • div In de plusklassen staan andere vakken en modules in het weekrooster.
 • pw 1x per week is er een uur ingeroosterd voor gecoördineerde toetsen (behalve in klas 2 en 3, hier wordt gewerkt met een pw-rooster). Voor de vwo-plus-brugklas is dit max. 12 x per jaar.
 • re In de klassen 2 atheneum en havo besteedt de wiskundedocent ongeveer een half lesuur per week aan rekenen. In de klassen 3 atheneum en havo besteedt de economiedocent ongeveer een half lesuur per week aan rekenen.
 • wrs De WRS lessen in klas 3 worden aan de rand van de dag verzorgd
 • modh In klas 2 kiezen je per periode een keuzemodule. Je hebt keuze uit lo, techniek, beeldende vorming en muziek
 • * sommige vakken waarvoor 1 lesuur per week in de tabel staat, worden gedurende een half schooljaar in twee lessen per week gegeven.
 • lo 3 uur lo wordt als 2 uur in de ene helft van het schooljaar en 4 uur in andere helft gegeven.

Bovenbouw

Klik op de tabel om deze te vergroten

Toelichting:

 • pws wordt in de examenklassen tot de kerstvakantie 2 uur per week ingeroosterd aan het einde van de dag
 • lo In de examenklassen worden twee uren lo gegeven gedurende de eerste helft van het schooljaar.
 • ckv Op het atheneum wordt ckv gegeven in klas 4 en 5.
 • klassieken Op het gymnasium is cultuur van de klassieken onderdeel van de lessen klassieke talen.
 • * Als je een CM-profiel hebt, zonder wiskunde hebben één uur rekenen in de week.