Lessentabel onderbouw

Toelichting

div In de plusklassen staan andere vakken en modules in het weekrooster. Klik hier voor meer informatie over de invulling van de modules en vakken. 
pw 1x per week is er een uur ingeroosterd voor gecoördineerde toetsen (behalve in klas 2 en 3, hier wordt gewerkt met een pw-rooster). Voor de vwo-plus-brugklas is dit max. 12 x per jaar.
re In de klassen 2 atheneum en havo besteedt de wiskundedocent ongeveer een half lesuur per week aan rekenen. In de klassen 3 atheneum en havo besteedt de economiedocent ongeveer een half lesuur per week aan rekenen.
wrs De WRS lessen in klas 3 worden aan de rand van de dag verzorgd
modh In klas 2 kiezen de leerlingen per periode een keuzemodule, ze hebben de keuze uit lo, techniek, beeldende vorming en muziek
* sommige vakken waarvoor 1 lesuur per week in de tabel staat, worden gedurende een half schooljaar in twee lessen per week gegeven.
lo 3 uur lo wordt als 2 uur in de ene helft van het schooljaar en 4 uur in andere helft gegeven.

Lessentabel bovenbouw

pws wordt in de examenklassen tot de kerstvakantie 2 uur per week ingeroosterd aan het einde van de dag
lo In de examenklassen worden twee uren lo gegeven gedurende de eerste helft van het schooljaar.
ckv Op het atheneum wordt ckv gegeven in klas 4 en 5.
klassieken Op het gymnasium is cultuur van de klassieken onderdeel van de lessen klassieke talen. * CM-leerlingen zonder wiskunde hebben één uur rekenen in de week.