U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Sfeer

 • Iedereen hoort erbij
 • Veiligheid
 • Vieren

Resultaten

 • Goede examenresultaten
 • Geringe afstroom naar lager niveau
 • Hoog slagingspercentage op alle afdelingen 

Grote school, veel mogelijkheden
Verdieping:

 • Grote groep CT-leerlingen op havo, atheneum en gymnasium 
 • Versterkt taalonderwijs 
 • Plusklassen in de onderbouw 
 • Contacten universiteiten in de bovenbouw 
 • Zinvol ICT-gebruik 

Verbreding: 

 • Unieke vakken: Bewegen Sport en Maatschappij, filosofie, Spaans, informatica, Chinees 
 • Binnen profielen bovenbouw veel combinaties mogelijk
 • Excellente School (op aanbod)

Begeleiding 

 • Mentoraat en coördinatoren 
 • Vangnet d.m.v studiebegeleiding en bijspijkerprogramma's 
 • Begeleidingsteam van specialisten binnen en buiten school

Ruimte voor talent en interesse 

 • Keuzemodules in havo-onderbouw (sport, muziek en techniek) 
 • Keuzevakken in atheneum onderbouw (Onderzoeken en ontwerpen, economie en ondernemen) Koor, orkest, toneel, acrobatiek, sporttoernooien

Voor iedereen 

 •  Buitenschoolse programma's, Chromebooks, plusklassen, versterkt taalonderwijs en dergelijke kosten niets extra's

De wereld in

 • Excursies 
 • Reizen