Sterke punten van onze school

Bijna al onze leerlingen zeggen dat ze voor het Westplantsoen hebben gekozen omdat ze zich er fijn voelen. Ondanks de grootte voelt het prettig, zeggen ze. Iedereen hoort erbij. Er zijn ook leerlingen die de school kozen vanwege de vele extra’s: bijzondere vakken zoals Chinees en filosofie, plusprogramma’s, orkest, sporten, toneel, robotica, acrobatiek. Het kan allemaal!

Hieronder vertellen we over een paar sterke punten van onze school.

Sfeer

 • Iedereen hoort erbij
 • Veiligheid
 • Vieren

Resultaten

 • Goede examenresultaten
 • Geringe afstroom naar lager niveau
 • Hoog slagingspercentage op alle afdelingen 

Grote school, veel mogelijkheden
Verdieping:

 • Grote groep CT-leerlingen op havo, atheneum en gymnasium 
 • Versterkt taalonderwijs 
 • Plusklassen in de onderbouw 
 • Contacten universiteiten in de bovenbouw 
 • Zinvol ICT-gebruik 

Verbreding: 

 • Unieke vakken: Bewegen Sport en Maatschappij, filosofie, Spaans, informatica, Chinees 
 • Binnen profielen bovenbouw veel combinaties mogelijk

Begeleiding 

 • Mentoraat en coördinatoren 
 • Vangnet d.m.v studiebegeleiding en bijspijkerprogramma's 
 • Begeleidingsteam van specialisten binnen en buiten school

Ruimte voor talent en interesses 

 • Keuzemodules in havo-onderbouw (sport, muziek en techniek) 
 • Keuzevakken in atheneum onderbouw (Onderzoeken en ontwerpen, economie en ondernemen)
 • Buitenschoolse activiteiten: koor, orkest, toneel, acrobatiek, sporttoernooien, Lego League/Tech Challenge en nog veel meer...

Voor iedereen 

 •  Buitenschoolse programma's, Chromebooks, plusklassen, versterkt taalonderwijs en dergelijke kosten niets extra's

De wereld in

 • Excursies 
 • Reizen