Stichting ouders voor leerlingen Stanislascollege Westplantsoen

"Weet je nog? Toen ik op het Stanislascollege zat en die beroemde schrijvers heb ontmoet!" Bijzondere belevenissen die je altijd zullen bijblijven. Dat willen wij alle leerlingen van het Westplantsoen aanbieden.

Bevordering cultuur, kunst en sport

In augustus 2013 heeft de Ouderraad het initiatief genomen om de "Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen" op te richten. Het doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van cultuur-, kunst- en sportactiviteiten voor alle leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen. Vanuit de secties op school kunnen verzoeken worden gedaan aan de stichting voor projectondersteuning. De ene keer gaat het om een nieuw initiatief. De andere keer om extra ondersteuning van een bestaande activiteit zoals toneel, orkest of sport.

Besteding donaties

Dankzij de jaarlijkse donaties werden al diverse zaken gerealiseerd. Zo maakte de stichting het onder andere mogelijk om een bezoek aan De Kunsthal in Rotterdam te realiseren. Ter ondersteuning voor optredens op school werden loopmicrofoons aangeschaft. Er waren gastlessen van schrijvers zoals Arthur Japin en journalist Joris Luyendijk. Verder kwamen ouderen hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog vertellen aan leerlingen van onze school. Op het sportcomplex van de school werd een multifunctioneel beachsportveld gerealiseerd. In het schooljaar 2019 -2020 was de stichting medefinancier aan een prachtige lichtinstallatie die onder andere gebruikt kan worden bij schoolfeesten en optredens. Zo zijn er diverse andere zaken die de stichting meehelpt te realiseren.Dankzij de jaarlijkse donaties werden al diverse zaken gerealiseerd. Zo maakte de stichting het onder andere mogelijk om een bezoek aan De Kunsthal in Rotterdam te realiseren. Ter ondersteuning voor optredens op school werden loopmicrofoons aangeschaft. Er waren gastlessen van schrijvers zoals Arthur Japin en journalist Joris Luyendijk. Verder kwamen ouderen hun ervaringen in de Tweede Wereldoorlog vertellen aan leerlingen van onze school. Op het sportcomplex van de school werd een multifunctioneel beachsportveld gerealiseerd. In het schooljaar 2019 -2020 was de stichting medefinancier aan een prachtige lichtinstallatie die onder andere gebruikt kan worden bij schoolfeesten en optredens. Zo zijn er diverse andere zaken die de stichting meehelpt te realiseren.

Fiscaal aftrekbaar

De school kan bovenstaande projecten niet alleen financieren. Door de oprichting van de stichting zijn deze initiatieven wel mogelijk, maar daar hebben we wel uw steun bij nodig! Wij zijn blij met iedere bijdrage. Misschien is het goed om te weten dat uw gift ook fiscaal aftrekbaar is omdat de Belastingdienst de Stichting heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl

U kunt uw bijdrage op twee manieren doen:

  • door een machtiging af te geven voor een periodieke incasso, of
  • door een bedrag over te maken naar IBAN-nummer NL25RABO0122455800 van Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen, onder vermelding van "Gift cultuur leerlingen Westplantsoen 2020-2021".

Wij rekenen ook schooljaar 2020-2021 weer op uw steun! 

Bestuur Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen

Boudewijn Goedhart - voorzitter
Carien Droppers - secretaris
Dick Rekelhof - penningmeester
Wouter Verschuren - algemeen lid (contactpersoon Ouderraad)
Jan de Leeuw - algemeen lid (Communicatie)