Stichting ouders voor leerlingen Stanislascollege Westplantsoen

Weet je nog? Toen ik op het Stanislascollege zat, toen ben ik naar het ... geweest. Bijzondere belevenissen die je bijblijven, de krenten in de pap! Dàt willen wij onze kinderen, leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen, aanbieden!

Doel stichting bevordering sport, kunst en cultuur

In augustus 2013 heeft de Ouderraad het initiatief genomen om de "Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen" op te richten. Het doel van deze stichting is het financieel ondersteunen van sport-, kunst- en cultuuractiviteiten voor alle leerlingen van het Stanislascollege Westplantsoen. De Stichting wil graag dat onze kinderen/leerlingen vaker in aanraking komen met sport, kunst en cultuur. Het gaat om nieuwe culturele activiteiten, zoals een bezoek aan een museum of theater en om extra ondersteuning van bestaande activiteiten zoals het toneel, het koor en het orkest. Zou het niet interessant zijn om bijvoorbeeld een schrijver uit te nodigen op onze school of met de hele school naar het theater te gaan?

Beleidsplan Stichting Ouders voor leerlingen Westplantsoen

Besteding donaties

De donaties die in het schooljaar 2013-2014 zijn ontvangen zijn besteed aan een bezoek van de onderbouw aan de tentoonstelling "de Tweede Wereldoorlog in honderd beelden" in De Kunsthal in Rotterdam en de aanschaf van loopmicrofoons.
In 2014-2015 zijn de donaties besteed aan gastlessen van schrijver Arthur Japin en de aanschaf van een concertvleugel voor koor- en orkestuitvoeringen en muzieklessen.
In 2015-2016 heeft journalist Joris Luyendijk ("Dit kan niet waar zijn") gastlessen verzorgd voor de (voor)examenjaren van de lessen Maatschappijleer, Management en Organisatie Economie. Lotte Bergen gaf een lezing over haar boek aan een aantal derde klassen. In de andere derde klassen vertelden sprekers over hun oorlogservaringen. De schrijvers Maren Stoffels en Caya Cazemier vertelden over hun werk in de klassen van de onderbouw. Emke Rientsma sprak in 3 VWO over haar boek.

Financiering op basis van de mogelijkheden van ouders en fiscaal aantrekkelijk

Het financieren van nieuwe ideeën en initiatieven is lastig in een tijd dat de overheid bezuinigt en de school daardoor te weinig financiële mogelijkheden heeft. Daarom heeft de Ouderraad een alternatieve wijze van financiering gevonden. Hieraan kunnen ouders/verzorgers afhankelijk van hun mogelijkheden bijdragen. Het is bovendien ook fiscaal aftrekbaar omdat de Belastingdienst de Stichting heeft erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Steun met een gift of een periodieke incasso

Het bestuur van de Stichting hoopt dat nog meer ouders bereid zullen zijn om, via een donatie aan de Stichting, de culturele activiteiten van de leerlingen van het SCW, onze kinderen, een steun in de rug te geven. Elke gift, groot of klein, is welkom. U kunt uw bijdrage op twee manieren doen. Door:

  • een machtiging af te geven voor een periodieke of een eenmalige incasso; of
  • een bedrag over te maken naar rekeningnummer NL25RABO0122455800 onder vermelding van "Gift cultuur leerlingen Westplantsoen 2016-2017"

Samenwerking met de schoolleiding en Ouderraad

Vanzelfsprekend is dit initiatief door de Ouderraad in goede samenwerking met de schoolleiding ontwikkeld. De Stichting is een initiatief van de Ouderraad en wordt bestuurd door ouders en leden van de Ouderraad.De Stichting is onafhankelijk van (de schoolleiding van) het Westplantsoen en zal in overleg met de Ouderraad en de schoolleiding besluiten nemen over de besteding van de giften. Als bestuur van de Stichting doen wij een oproep aan u als ouders om te participeren in de toekomst van het Stanislascollege Westplantsoen en in de toekomst van onze kinderen. Laten we de filosofie van het Stanislascollege voor ogen houden waarbij ontplooiing van heel de mens voorop staat. Wij hopen dat uw passie en betrokkenheid voor de school en uw kinderen u zal doen besluiten om onze Stichting te ondersteunen.

Wij als ouders kunnen samen met de school het verschil maken! Enerzijds door de school in deze tijden van een terugtredende overheid financieel te helpen en anderzijds door als vrijwilliger een aantal activiteiten te faciliteren en te ondersteunen. Wij zullen u via de website op de hoogte houden van onze plannen en ideeën. U wordt bij voorbaat heel hartelijk bedankt voor uw steun in de ruimste zin van het woord.

Het bestuur wordt gevormd door:
Karel Schuurman, voorzitter
Martine Ammerlaan, secretaris
Dick Rekelhof, penningmeester
Jan de Leeuw, bestuurslid