Ouderraad

De Ouderraad (OR)van het Stanislascollege Westplantsoen bestaat uit 10 tot 15 ouders en heeft als taak het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school. Dat gebeurt op twee manieren: als klankbord voor de directie en als organisator van een aantal activiteiten.

Klankbordfunctie

De OR:

 • kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie;
 • fungeert maandelijks als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van leerlingen en ouders. Besproken worden:
  • directe zaken betreffende het onderwijs
  • algemene beleidsmatige zaken
  • buitenschoolse activiteiten zoals kampen en reizen en sociale betrokkenheid
  • besteding ouderbijdrage

Activiteiten van de Ouderraad

 • De contactoudercommissie van de OR verzorgt het systeem van contactouders
 • De OR organiseert de ouderavonden voor de brugklassen en de tweede klassen; de contactouders leiden deze avonden.
 • De OR is een link tussen de (contact) ouders en de schoolleiding. Ouders kunnen bij de Ouderraad terecht voor informatie, het melden van problemen of het stellen van vragen van algemene aard. De contactoudercommissie zal dit waar nodig inbrengen in het overleg met de schoolleiding.
 • De OR verzorgt de redactie van Torakel, digitale nieuwsbrief voor en door ouders.
 • De OR organiseert twee thema-avonden per jaar.
 • De OR en de Leerlingenraad ontmoeten elkaar jaarlijks en bespreken dan onderwerpen, zoals sociale cohesie, motivatie en leeromgeving. 
 • De OR vertegenwoordigt de ouders bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden.
 • De OR organiseert samen met de Leerlingenraad en de Werkgroep Identiteit de Vastenactie in de week voor Pasen
 • De OR ondersteunt bij de inlevering van de schoolboeken aan het einde van het schooljaar.
 • De OR organiseert samen met de schooldecanen voor leerlingen een beroepenmarkt.

Samenstelling van de Ouderraad

mw. N. Aussems (Natasja) Thema-avonden
dhr. E. van den Broek (Eli) Vastenactie, Werkgroep Identiteit, Stichting ouders voor Leerlingen Westplantsoen
dhr. P. van Heel (Paul) Lid MR, Lid GMR
mw. K. Lamers (Katja) Communicatie
mw. V. Lange (Vandana) Thema-avonden, Torakel (interim, lay-out), Werkgroep Identiteit, Vastenactie
dhr. J. de Leeuw (Jan) Vice-voorzitter, Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen. Thema-avonden, Torakel
dhr. P. Loo (Poen) Lid SMR
dhr. C. Reeser (Carlo) lid MR, lid SMR
dhr. D. Rekelhof (Dick) Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen (geen OR-lid)
mw. I. Stolman (Inge) Boekenfonds

Het voorzitterschap van de Ouderraad rouleert.

Contact met de Ouderraad en de verschillende afdelingen

Algemeen ouderraadscw@stanislascollege.nl
Redactie Torakel torakel@stanislascollege.nl
Contactoudercommissie contactouderscw@stanislascollege.nl
Vastenactie vastenacties@stanislascollege.nl
Commissie Boekenfonds boekenfondsscw@stanislascollege.nl
Commissie thema-avonden themascw@gmail.com
Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl