Huiswerkbegeleiding

Op school bestaat de mogelijkheid tot het volgen van huiswerkbegeleiding, verzorgd door extern begeleidingsbureau 't Z-je. De begeleiders van 't Z-je zijn elke dag na de les op school.

Werkwijze
Alle leerlingen die nieuw bij 't Z-je starten, krijgen begeleiding bij het plannen van hun huiswerk en leerwerk en hulp bij het leren en plannen voor toetsen. Iedere leerling heeft zijn eigen hulpvraag en krijgt ook daarvoor de begeleiding die hij of zij nodig heeft. Na het intakegesprek wordt er een klein begeleidingsplan gemaakt. Later is de begeleiding vooral gericht op het steeds meer zelfstandig kunnen plannen en zelfstandig kunnen werken. Doel is de leerling naar volledige zelfstandigheid te begeleiden. 

Welke leerlingen komen in aanmerking?
De huiswerkbegeleiding wordt geadviseerd aan leerlingen waarbij de resultaten achter blijven bij de verwachtingen of die uitvallen op studievaardigheden, plannen en organiseren en/of concentratieproblematiek. Soms vinden leerlingen het fijn om zonder afleidingen aan het werk te gaan. Ook dan is huiswerkbegeleiding een goede keuze. Natuurlijk kunnen er ook andere redenen zijn waarom de huiswerkbegeleiding gewenst is.

Groepsgrootte

De minimale groepsgrootte voor huiswerkbegeleiding is 4 leerlingen en er zijn maximaal 8 à 9 leerlingen per begeleider.

Aanmelding
Ouders kunnen hun kind aanmelden via het contactformulier op de website van 't Z-je of per e-mail (info@verwijder-dit.z-je.nl). Na de aanmelding maakt de begeleider een afspraak met de ouders en de leerling voor een intakegesprek, waarin de hulpvraag van de leerling en de doelen worden vastgesteld. Wat wil je graag leren? Aan welk vak wil je extra aandacht besteden? Etc.

Tijdstip en plaats
Op de dagen dat er huiswerkbegeleiding wordt gegeven, kunnen de leerlingen na de lessen beginnen. Meestal zijn de leerlingen om 15:00 uur klaar met de lessen. Als zij eerder uit zijn, dan kunnen zij in overleg met de begeleider ook eerder beginnen. De begeleiding duurt tot ongeveer 17:00 uur. Is de laatste les om 16.15 uur afgelopen, dan duurt de begeleiding tot 17.45 uur.

Evaluatie
Er is regelmatig contact met de ouders.

Contactpersoon Locatie Stanislas Westplantsoen
Anneke Plugge  e-mail: info@verwijder-dit.z-je.nl