Privacy en AVG

Bij het Stanislascollege wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van leerlingen en hun ouders/verzorgers. De afspraken zijn vastgelegd in het privacyreglement van het bestuur van Stichting Lucas Onderwijs. Hierin staat beschreven hoe op school wordt omgaan met leerlinggegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Daarnaast zijn maatregelen genomen ten aanzien van digitale beveiliging, accountbeleid, bewerkersovereenkomsten (Magister) en extra aandacht voor geheimhoudingsplicht en discretie.

Het gebruik van foto's en beeldmateriaal
Voor het gebruik van foto's en video-opnames van leerlingen op bijvoorbeeld de website van de school in de schoolgids, of op social media wordt bij de aanmelding op de school om toestemming gevraagd. Ouders/verzorgers mogen altijd besluiten om die toestemming niet te geven of om eerder gegeven toestemming in te trekken. Ook kan het voorkomen dat de school ouders/verzorgers nog specifiek toestemming vraagt voor het gebruik van beeldmateriaal voor een ander doel. Voor vragen over het gebruik van foto's en video's kunnen ouders/verzorgers en leerlingen terecht bij de mentor of bij de coördinator.