Algemene Schoolregels

  • iedereen gedraagt zich zo, dat niemand het als overlast ervaart;
  • kauwgom wordt bij het binnenkomen van het gebouw direct in een prullenbak gegooid;
  • in het gebouw draagt niemand een hoofdbedekking. In bijzondere gevallen kan de directie anders besluiten;
  • mobiele telefoons worden in onderwijssituaties alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden en alleen in opdracht van een docent;
  • leerlingen houden zich in pauzes en tussenuren op in de aula, het atrium of op het schoolplein, waar ook gegeten en gedronken kan worden;
  • roken is op school en het schoolterrein niet toegestaan;
  • leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich en tonen die op verzoek van een medewerker.

Verwijdering uit de les
Leerlingen die uit de les verwijderd worden, halen bij de receptie een roze briefje en vullen deze in bij de Halve Maan. Vervolgens gaat de leerling naar de coördinator. Als de coördinator afwezig is, neemt de leerling zo spoedig mogelijk contact met hem/haar op.