587 resultaten:
111.

Studiekosten en verzekeringen

Studiekosten en verzekeringen Studiekosten en verzekeringen De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (Lupsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze…  
112.

Studiekosten en verzekeringen - Tegemoetkoming studiekosten

Tegemoetkoming studiekosten Via de belastingdienst kan een kindgebonden budget worden toegekend voor kinderen tot 18 jaar. Ouders/verzorgers ontvangen deze toeslag naast de kinderbijslag. De hoogte…  
113.

Studiekosten en verzekeringen - Studiekosten en verzekeringen

Studiekosten en verzekeringen De overheid draagt zorg voor de basisfinanciering (Lupsum) van het onderwijs. Onze school wil de leerlingen meer bieden dan met deze financiering mogelijk is. Wij…  
114.

Privacy en AVG

Privacy en AVG Privacy en AVG Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en dus de persoonsgegevens die wij verwerken. Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze verordening…  
115.

Privacy en AVG - Privacy en AVG

Privacy en AVG Wij gaan zorgvuldig om met de privacy van onze leerlingen en dus de persoonsgegevens die wij verwerken. Sinds 28 mei 2018 is de AVG van kracht. Deze verordening beschrijft hoe een…  
116.

Veiligheid en anti-pesten

Veiligheid en anti-pesten Het Stanislascollege Westplantsoen streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten,…  
117.

Veiligheid en anti-pesten - Veiligheid en anti-pesten

Veiligheid en anti-pesten Het Stanislascollege Westplantsoen streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten,…  
118.

Studiebegeleiding en zorg - Leerlingen met technische leerproblemen (w.o. dyslexie)

Leerlingen met technische leerproblemen (w.o. dyslexie) In de brugklas worden alle brugklasleerlingen gescreend op taal. Dat gebeurt in de eerste periode in de les Nederlands. Door het dyslexieteam…  
119.

Studiebegeleiding en zorg - Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding Voor leerlingen met een zorgvraag kunnen, in overleg met de ouder(s)/verzorger(s) en/of de mentor of de conrector, gedurende één periode studiebegeleidingslessen op school…  
120.

Studiebegeleiding en zorg - Begeleiding en Ondersteuning Brugklas (BOB-uren)

Begeleiding en Ondersteuning Brugklas (BOB-uren) BOB-uren zijn lesuren voor Begeleiding en Ondersteuning Brugklas. De lesuren zijn bedoeld voor leerlingen die op een bepaald gebied extra…  

Zoek resultaten 111 tot 120 van 587