MR-leden gezocht!

Beste lezer,

Voor vanaf het schooljaar 2022-2023 is er een plaats in de leerlinggeleding en in de oudergeleding van de MR van onze school. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen over wat de MR precies doet, mail dan naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl voor 18-5-2022. Het heeft onze voorkeur dat de vertegenwoordigers in de MR ook een plaats hebben in de leerlingenraad respectievelijk de ouderraad. Voor vragen over de ouderraad is het mailadres [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl . Op de site staat ook meer info over de medezeggenschapsraad (https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/over-de-school/meepraten/medezeggenschapsraad/ )

Namens de MR,

Damy Duifhuis

Publicatiedatum: 21 april 2022