Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

MR-leden gezocht

Beste lezer,

Voor vanaf het schooljaar 2022-2023 is er een plaats in de leerlinggeleding en in de oudergeleding van de MR van onze school. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen over wat de MR precies doet, mail dan naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl voor 18-5-2022. Het heeft onze voorkeur dat de vertegenwoordigers in de MR ook een plaats hebben in de leerlingenraad respectievelijk de ouderraad. Voor vragen over de ouderraad is het mailadres [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl . Op de site staat ook meer info over de medezeggenschapsraad (https://www.stanislascollege.nl/westplantsoen/over-de-school/meepraten/medezeggenschapsraad/ )

Namens de MR,

Damy Duifhuis

Leden van de MR

Kajal Makhanlal leerling Stanislascollege Westplantsoen
Emma Rotmans leerling Stanislascollege Westplantsoen
Paul van Heel ouder Stanislascollege Westplantsoen
Carlo Reeser ouder Stanislascollege Westplantsoen
Corné Arkesteijn medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Caspar Sundholm medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Damy Duifhuis (vz) medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Lizan van der Holst (secr) medewerker Stanislascollege Westplantsoen
   
   
   
   
   

Contact met de MR

Contact leggen met de MR is mogelijk per e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl