Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.

Nieuwe MR-leden gezocht

Voor vanaf het schooljaar 2021-2022 is er een plaats in de leerlinggeleding en in de oudergeleding van de MR van onze school. Wil je je hiervoor aanmelden of heb je vragen over wat de MR precies doet, mail dan naar [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl voor 14-4-2021. Het heeft onze voorkeur dat de vertegenwoordigers in de MR ook een plaats hebben in de leerlingenraad respectievelijk de ouderraad. Voor vragen over de ouderraad is het mailadres [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl . 

Namens de MR,

Damy Duifhuis

Leden van de MR

Amber de Bart leerling Stanislascollege Westplantsoen
Emma Rotmans leerling Stanislascollege Westplantsoen
Poen Loo ouder Stanislascollege Westplantsoen
Carlo Reeser ouder Stanislascollege Westplantsoen
Corné Arkesteijn medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Carlos van Baaren medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Damy Duifhuis (vz) medewerker Stanislascollege Westplantsoen
Lizan van der Holst (secr) medewerker Stanislascollege Westplantsoen
   
   
   
   
   

Contact met de MR

Contact leggen met de MR is mogelijk per e-mail: [email protected]verwijder-dit.stanislascollege.nl