Gymnasium-bovenbouw: presteren met plezier!

Het gymnasium op onze school biedt leerlingen een zeer brede en uitdagende opleiding met een geheel eigen sfeer en karakter. Alle gymnasiasten voelen zich écht thuis in de school. Het onderwijs heeft een sterk traditionele inslag en we zoeken ook voortdurend naar nieuwe uitdagingen op zowel sociaal als cognitief vlak. Ons motto: presteren met plezier! In die gedachte halen ieder jaar ongeveer tachtig leerlingen hun gymnasiumdiploma.

De klassieken zijn op het gymnasium voor een scholengemeenschap ongekend populair: de bovenbouw is trots op drie volwaardige klassen in iedere jaarlaag. De meeste gymnasiasten kiezen voor een tweede of derde vak en zetten zo in de bovenbouw de pluslijn van hun onderbouw voort. Ze sluiten hun middelbare-schoolcarrière aldus af met een rijk diploma; ze krijgen daarbij ook de kans zich in bijzondere vakken als Spaans, filosofie, het Engelse Cambridge Track of Chinees te bekwamen.

Het gymnasium wordt bovendien gekenmerkt door een sterk pluskarakter van een meer algemene aard. Al jarenlang bestaat er een hechte band met de Pre-University en Pre-Class projecten van de Universiteit Leiden, waarbij een groot deel van onze leerlingen al vroeg in aanraking komen met academische vorming. Soortgelijke verbanden bestaan ook met de TU Delft en de Erasmus Universiteit te Rotterdam Verder wordt er door de gymnasiasten fel gedebatteerd in wedstrijden zoals het Lagerhuis en het European Youth Parliament.

Begeleiding

De bewust nagestreefde laagdrempeligheid van het gymnasium van het Stanislas zorgt voor een zeer welkome verscheidenheid onder de leerlingen. Daarnaast wordt een sterk gemeenschapsgevoel gewaarborgd en gestimuleerd door een duidelijke profilering van de afdeling en de bevordering van de onderlinge verbondenheid in onder- en bovenbouw; het is een afdeling met een geheel eigen sfeer.

In de bovenbouw wordt gewerkt met verticale mentorgroepen: de leerlingen van 4, 5 en 6 gym zijn ondergebracht in Huizen die integratie tussen verschillende jaarlagen bevorderen en het leren van elkaar stimuleren. Drie jaar lang zitten de leerlingen in dezelfde groep bij dezelfde tutor en ondernemen gezamenlijk verschillende activiteiten.

Extra-curriculaire activiteiten

Het gymnasium op het Stanislas onderscheidt zich vooral van de andere afdelingen door de vele activiteiten die de klassieke oudheid onder het stof vandaan halen. Ieder jaar bezoeken alle leerlingen een klassieke toneelvoorstelling of expositie. Voor alle jaarlagen zijn er de gymnasiumvieringen en de gymnasiumdag, waarop uitstapjes naar klassieke plekken in Nederland en het buitenland plaatsvinden.

Het onbetwiste hoogtepunt van de gymnasiumopleiding is echter de Griekenlandreis: in de langste schoolreis van Nederland (ruim drie weken) maken de vijfdeklassers intensief kennis met de materiële cultuur van het land van goden en helden: ze bezoeken de burchten van Homerus' helden, wandelen waar Socrates sprak, en staan waar Leonidas viel.