Leerlingenraad

De Leerlingenraad (LR) vertegenwoordigt de leerlingen en heeft regelmatig contact met de schoolleiding en - via de MR en de Regioraad - met het bestuur van de school.

De voornaamste taken van de LR zijn:

  • De leerlingen vertegenwoordigen bij jubilea en andere feestelijkheden.
  • Problemen omtrent leerlingen en schoolzaken oplossen.
  • Achterban zijn van leerlingenvertegenwoordigers in de MR en Regioraad.
  • Gevraagd en ongevraagd adviseren in beleidszaken op school.
  • Organiseren van activiteiten, zoals Allerzielen, Zip Your Lip en de acties rond Going Global.

Elke leerling die lid wil worden van de LR, is welkom. Er worden geen verkiezingen gehouden. Wel wordt gestreefd naar een evenwichtige verhouding tussen onderbouw- en bovenbouwleerlingen.
De LR vergadert iedere week in een pauze in de vergaderzaal. Welke dag dat is, wordt aan het begin van het schooljaar vastgesteld. Elk lid kan agendapunten met toelichting bij de voorzitter indienen. De vergaderingen zijn openbaar, tenzij de voorzitter de vergadering besloten verklaart, of minimaal vier leden om beslotenheid vragen. De samenstelling van de LR wordt aan het begin van het schooljaar bekend gemaakt. 

De Leerlingenraad wordt begeleid door dhr. Van der Reijken.