Verzekeringen

Het Stanislascollege heeft voor alle leerlingen een schoolongevallenverzekering afgesloten bij Verus. Naast deze verzekering biedt Verus een eigendommenverzekering aan voor leerlingen die ouders/verzorgers zelf kunnen afsluiten. Met deze verzekering is schade aan kleding, fietsen of de mobiele telefoon (deels) gedekt.

Eigendommenverzekering

Deze verzekering kunnen ouders/verzorgers zelf afsluiten. Met deze verzekering is de volgende schade gedekt:

  • schade, waaronder diefstal, aan kleding en andere eigendommen van uw kind die ontstaan is tijdens schooltijd en activiteiten in schoolverband gedurende de tijd dat de leerlingen onder toezicht staat van leerkrachten of hulpkrachten;
  • materiële schade, die ontstaan is tijdens het rechtstreeks gaan naar en komen van school of een andere door de schoolleiding aangegeven plaats.

Verzekerd bedrag
Het maximum verzekerd bedrag is EUR 500,- voor schade aan kleding en eigendommen met uitzondering van geld en geldswaardig papier en EUR 250,- voor schade aan rijwielen en mobiele apparatuur.

Eigen risico
Voor alle schaden geldt een eigen risico van EUR 25,- per gebeurtenis.

Premie
De premie voor de eigendommenverzekering van Verus bedraagt 29 EUR per schooljaar.

Afsluiten
Voor het afsluiten van de eigendommenverzekering gaat u naar: www.leerlingenverzekering.nl  
Inlogcode: Ouders
Wachtwoord: Inloggen1
Indien u vorig jaar al een eigendommenverzekering had afgesloten dient u de inloggegevens te gebruiken die u al heeft.

Vragen en of schade melden
Helpdesk: 072 711 34 00 Schade melden: [email protected]verwijder-dit.leerlingenverzekering.nl

Chromebookverzekering

Alle eersteklassers krijgen bij aanvang van het schooljaar een Chromebook. Ouders/verzorgers tekenen een bruikleenovereenkomst, waarmee u de verantwoordelijkheid neemt voor eventuele schades voor vier jaar.
Er wordt daarnaast een uitgebreide fabrieksgarantie bijgeleverd voor vier jaar. Deze garantie dekt defecten als gevolg van disfunctioneren van het apparaat, welke niet zijn veroorzaakt door schades van buitenaf. Desondanks kan er natuurlijk altijd wat gebeuren met het apparaat wat niet onder garantie valt. Om de Chromebook tegen onverwachte of onbedoelde schades te dekken, bieden wij via school een OCG van Buyitdirect aan. Het bedrag voor dit OCG pakket bedraagt €110. Voor dit bedrag is de Chromebook voor vier jaar gedekt tegen val-, stoot-, brand- en waterschade en diefstal (met sporen van braak). Per schademelding geldt een eigen risico van €30,00. In deze periode van 4 jaar kan er 3 keer een schade gemeld worden. Bij total loss verklaring van de Chromebook, ontvangt u een nieuwe Chromebook.

Afsluiten garantiepakket fabrieksgarantie en verzekering

Het garantie pakket dient uiterlijk 3 dagen na ontvangst van het Chromebook afgesloten te worden.
De garantie termijn gaat in op het moment dat de leerling de Chromebook ontvangt van school. Hiermee borgen we dat het eerste transport van uw Chromebook van school naar huis ook is afgedekt.
>> Klik hier om af te sluiten

Melden van een probleem met uw Chromebook
Defecten die onder garantie vallen moeten via het garantieportaal worden aangemeld.
>> Klik hier om schade te melde

Schoolongevallenverzekering

Deze schoolongevallenverzekering biedt dekking indien zich ongevallen met lichamelijk letsel voordoen op school of tijdens activiteiten in schoolverband (stage, excursies of het reizen naar school). Deze verzekering is door de school voor alle leerlingen afgesloten.

Verzekerde bedragen

Overlijden 12.500 EUR
Algehele blijvende invaliditeit 60.000 EUR
Geneeskundige kosten* 3.000 EUR
Tandheelkundige kosten* 3.000 EUR
Reiskosten t.b.v. ouders/verzorgers 0,19 ct per km tot een max. van 100 EUR
Schade als gevolg van agressie en geweld 1.500 EUR

* Deze kosten worden uitsluitend vergoed tot bovengenoemde maxima wanneer de eigen ziektekostenverzekering van de gedupeerde de kosten niet of niet volledig voor haar rekening neemt.

Reisverzekering

Voor alle leerlingen die op een schoolreis naar het buitenland gaan, wordt door de school een reisverzekering afgesloten.