201 resultaten:
1.

Meepraten

Meepraten: Medezeggenschapsraad en Ouderraad Wij vinden het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. Onze school heeft een…  
2.

Meepraten - Ouderraad

Ouderraad De ouderraad (OR) is een gekozen vertegenwoordiging van ouders die regelmatig overlegt met de directie van de school. De hoofdtaak van de OR is het bevorderen van de communicatie tussen…  
3.

Meepraten - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Het Stanislas Krakeelpolderweg vindt het belangrijk dat naast collega’s ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar…  
4.

Aanmelden

Aanmelden Aanmelding en plaatsing De aanmeldingsperiode start op zaterdag 6 februari 2021. Alle leerlingen die uiterlijk 5 maart 2021 zijn aangemeld én een passend advies hebben, kunnen…  
5.

Aanmelden - Aanmeldformulier

Aanmeldformulier Het aanmeldformulier kan worden geprint vanaf onze website (zie link hieronder).   
6.

Aanmelden - Aanmelding en plaatsing

Aanmelding en plaatsing De aanmeldingsperiode start op zaterdag 6 februari 2021. Alle leerlingen die uiterlijk 5 maart 2021 zijn aangemeld én een passend advies hebben, kunnen gegarandeerd geplaatst…  
7.

Coaching

Je eigen coach De coach is degene die je totale ontwikkeling volgt. Voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers en andere docenten die les aan je geven is de coach de eerste contactpersoon.  …  
8.

Coaching - Coaches

Coaches Leerjaar 1 1A mw. P. van Aalst dhr. J. Diekema mw. J. Zegveld AALP DIEJ ZEGJ 1B mw. R. Hendriks mw. M. Melman dhr. R. Overschie …  
9.

Coaching - Je eigen coach

Je eigen coach De coach is degene die je totale ontwikkeling volgt. Voor jou, maar ook voor je ouders/verzorgers en andere docenten die les aan je geven is de coach de eerste contactpersoon.  …  
10.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school…  

Zoek resultaten 1 tot 10 van 201