Predicaat Daltonschool officieel

Op 3 maart is de visitatiecommissie van de Nederlandse Daltonvereniging bij Stanislas Dalton Delft op bezoek geweest. De commissie heeft gesproken met de schoolleiding, docenten, ouders en leerlingen. De conclusie van het bezoek is dat wij een volwaardige daltonschool zijn. Dit is hen gebleken uit de gesprekken. Vooral het feit dat de input vanuit al deze geledingen consistent is geweest, heeft indruk gemaakt. Wij zij trots op dit mooie compliment.

In de afgelopen twee jaar hebben wij volgens de commissie hard gewerkt en grote stappen gemaakt. Over zes weken ontvangen wij het visitatierapport en wordt de daltonlicentie officieel overhandigd.

Publicatiedatum: 11 maart 2021