Over ons

Alles over het Stanislascollege

Over Stanislascollege

Het Stanislascollege is in 1948 opgericht door de jezuïeten en burgers van Delft. De school koestert een lange traditie van goed onderwijs en culturele en godsdienstige vorming in een beschaafde sfeer, waarin leerlingen en personeel in harmonie samenwerken.

Zes scholen

Het Stanislascollege heeft zes scholen, verdeeld over Delft, Pijnacker en Rijswijk. Onze Delftse scholen zijn geworteld in de katholieke traditie, terwijl de scholen in Pijnacker en Rijswijk een interconfessionele (RK/PC) identiteit hebben. De scholen van het Stanislascollege delen een gemeenschappelijke visie en pedagogische benadering: de Ignatiaanse pedagogiek. Daarnaast geeft elke school zelf invulling aan het (onderwijs)beleid. Het Stanislascollege maakt deel uit van Stichting Lucas Onderwijs. Onder dit bestuur vallen scholen voor confessioneel en algemeen beschouwend basis- en voortgezet onderwijs in de regio Haaglanden.

Identiteit

De scholen van het Stanislascollege delen een grondslag die betekenisvol is voor de ontwikkeling van het onderwijs en de schoolorganisatie, namelijk die van de Ignatiaanse pedagogiek.

Stanislas Kostka, naamgever van de school

Stanislas Kostka werd geboren in 1550. Zijn lijfspreuk: “Voor het hogere ben ik geboren” leeft nog steeds. Iedereen heeft talenten die je ‘tot grote hoogte’ kunt ontwikkelen. En iedereen heeft daarnaast als het ware een antenne voor wat je ‘het hogere’ kunt noemen. Zoals liefde, schoonheid (zoals in muziek) en zorgzaamheid. Stanislas roept je met zijn spreuk op om je best te doen een zo goed mogelijke versie van jezelf te worden. Dat is niet altijd de makkelijkste weg, maar uiteindelijk wel de weg naar een mooie toekomst. Elke Stanislas school heeft zijn eigen verhaal en zijn eigen, unieke ontwikkelpad.

‘Wat zou Stanislas doen?’

‘Wat zou Stanislas doen?’, is de vraag die we onszelf stellen bij iedere keuze die we maken en iedere actie die we ondernemen en waarmee we iedere dag inhoud en vorm geven aan de school die we morgen willen zijn. Een school die ‘het hogere’ uit ieder van onze leerlingen en werknemers haalt.

Stanislas is onze gids bij besluiten, beleid, onderwijsaanbod en pedagogische methode.

‘’In 1567 bereikte Stanislas Kostka na een lange reis Rome, waarin hij zijn roeping en ook zichzelf ontdekte. ‘Voor het hogere ben ik geboren.’ Al sinds onze oprichting in 1948 is dit motto onze inspiratiebron.’’

Ignatiaanse pedagogiek

De scholen van het Stanislascollege volgen in hun benadering naar leerlingen en collega’s de tien bewegingen vanuit de Ignatiaanse pedagogiek. In de kern kunnen we deze bewegingen als volgt samenvatten.

Heel de mens

We zien alle kwaliteiten en talenten als een kostbaar geschenk. Onderwijs stimuleert brede persoonlijke groei – rationeel, emotioneel, fysiek én spiritueel – en daagt uit tot ‘meer’. Hierbij draait het niet alleen om kennisverwerving, maar ook om de ontwikkeling van talenten en waarden. We stimuleren leerlingen om nieuwe ervaringen aan te gaan en hierop te reflecteren. Zo verruimen ze hun belevingswereld.

Oog voor de ander en voor de aarde

Leerlingen werken aan hun persoonlijke ontwikkeling én aan hun sociale vorming. We werken samen en tonen respect voor menselijke verhoudingen en culturen. De ontplooiing van de eigen persoon staat niet alleen in nauwe verbinding met de medemens, maar ook met de omgeving, de aarde.

Hoge doelen nastreven

We stimuleren elke leerling niet alleen het beste in zichzelf te ontdekken en zijn of haar talenten zo goed mogelijk te ontwikkelen, maar die ook in te zetten voor andere mensen en de maatschappij.

De volgende waarden uit de Ignatiaanse pedagogiek spelen daarbij de hoofdrol.

Bewustzijn

Niet alleen kennisontwikkeling, maar ook ontplooiing van sociale, culturele en sportieve talenten en waarden staan centraal. Het aanbieden van nieuwe ervaringen en reflectie zorgen voor groeiende zelfkennis. Door de ontwikkeling van een innerlijk kompas krijgen leerlingen en medewerkers nieuwe inzichten, kennis en ervaring over zichzelf en de samenleving en van wat daarin niet of juist wel in balans is.

Competentie

We dagen iedereen uit om het beste uit zichzelf te halen. Vanuit eigen kracht kunnen leerlingen en medewerkers andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn. Gezien de uiteenlopende achtergronden van leerlingen binnen onze verschillende scholen bieden we maatwerk en hebben we aandacht voor wat er nodig is om bovenstaande te bereiken.

Compassie

Om te kunnen ontwikkelen tot ‘heel de mens’ is het cruciaal om ook de taal van het hart te spreken en te verstaan, om oog voor anderen te hebben en om vol compassie anderen en daarmee jezelf te helen.

Betrokkenheid

Ieders rol en bijdrage zijn belangrijk voor de wereld, wie je ook bent en hoe groot je invloed ook is. Je kunt een positieve veranderaar zijn in je eigen leven en dat van anderen. We werken daarom continu aan de betrokkenheid en het zelfvertrouwen van leerlingen en medewerkers zodat zij het verschil kunnen maken en kunnen staan voor wat ze geloven.

De historie van Stanislascollege

Het Stanislascollege is een begrip in Delft. De school is ruim 70 jaar geleden opgericht door de jezuieten en burgers van Delft.
Inmiddels heeft het Stanislascollege zes scholen, waarvan drie in Delft, één in Pijnacker en twee in Rijswijk. De scholengemeenschap biedt alle afdelingen van het voortgezet onderwijs aan, van gymasium tot en met praktijkonderwijs.

Sinds 1948

In 1948 stichtten de paters jezuïeten in Delft het Sint-Stanislascollege. Dit werd het zesde en laatste jezuïetencollege in Nederland. De paters waren expliciet uitgenodigd door de katholieke bevolking van Delft en het Westland om een school te stichten. Het was de bedoeling dat katholieke jongens middelbaar onderwijs zouden kunnen volgen in de katholieke zuil. De meisjes kwamen pas in 1966. Tot die tijd was er voor hen het in 1950 door katholieke leken opgerichte Lodewijk Makeblijde College te Rijswijk.

De ontwikkeling van Stanislascollege

In de tweede helft van de 20ste eeuw klonk wereldwijd op de jezuïetencolleges de roep om de maatschappelijke veranderingen ook in het onderwijs door te laten klinken. Binnen de jezuïetenorde kwam het tot een herbezinning op de kern van het jezuïetenonderwijs. Dat resulteerde in een brochure ‘Karakteristieken van de jezuïetenopvoeding’ (1986). Op basis daarvan kwam men tot een uitwerking voor de praktijk van het onderwijs: ‘Ignatiaanse Pedagogiek’ (1994).

Hoewel in de loop der jaren het aantal paters op het Stanislascollege afnam, bleef het college grote waarde hechten aan de katholieke identiteit. Deze speelde een doorslaggevende rol bij de fusie met de toenmalige katholieke scholen voor mavo- en vbo-onderwijs in Delft (1995). Onder invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen tegen het eind van de 20ste eeuw was het voor scholen belangrijk met een eigen gezicht naar buiten te treden.

Op basis van de band met de jezuïeten en de onderwijsontwikkelingen binnen de jezuïetenorde koos de schoolleiding in 1999 van harte voor het lidmaatschap van de Europese jezuïetenorganisatie en voor de Ignatiaanse Pedagogiek. Het Stanislascollege onderhoudt nog steeds warme banden met de jezuïetenorde in Nederland.
Het Stanislascollege is een bloeiende en moderne scholengemeenschap met zes scholen voor jongeren uit Delft, Midden-Delfland, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Den Haag.