Home > Stanislas

Tekeningen en artist impressions verbouwing Stanislascollege

De tekeningen van de verbouwing mogen we helaas nog niet op onze website publiceren. Dit heeft te maken met aanbestedingsregels (Alcatel termijn). De partij die de aanbesteding heeft gewonnen moet 20 dagen wachten met publicatie van het ontwerp, zodat de partijen die verloren hebben de mogelijkheid hebben eventueel bezwaar aan te tekenen tegen het verloop van het aanbestedingsproces. Het ontwerp mag wel op verzoek getoond worden.  

Bent u niet in de gelegenheid geweest naar de informatiebijeenkomst op 17 juli 2014 te komen, maar bent u wel benieuwd naar hoe het ontwerp eruit ziet, neemt u dan contact op met mevrouw Estrella Nühn, nuhe@stanislascollege.nl of via (015) 750 60 50. Als  u dit voor 23 juli doet, is het wellicht mogelijk een afspraak te maken.   Vanaf 5 augustus 2014 kunt u de tekeningen en de artist impressions op de website bekijken.


Klik hier voor de namen van de geslaagde leerlingen.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Download de jaargids 2014-2015

De jaargids bevat praktische informatie over de school zoals onderwijskundige gegevens, informatie over de begeleiding, contactgegevens, informatie over de organisatie en reglementen.
Klik hier voor een overzicht van de jaargidsen


Kwaliteitscholen

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek


Klik hier voor het archief

Stanislascollege op Facebook@Stanislastweets