Home > Stanislas

Leerlingen, buurtbewoners en vrijwilligers fleuren de buurt en het schoolterrein van Stanislascollege Krakeelpolderweg op

Afgelopen weekend heeft Geerten Kalter van Stichting MODoen in samenwerking met enthousiaste leerlingen  enbuurtbewoners de groenstroken op en rondom het schoolterrein van het Stanislascollege opgefleurd met bloemen en planten.

Geerten Kalter is in november 2012 gestart met het opnieuw beplanten van de verwaarloosde groenstrook langs de Krakeelpolderweg.
Organisatie Doel schonk vorige week ruim 1000 planten aan Stichting MODoen. Daarnaast schonken zij ruim zeven kuub potgrond. Deze gulle gift is enthousiast ontvangen.
Leerlingen, buurtbewoners, vooral ook kinderen uit de wijk, hebben vrijdag en zaterdag meegeholpen met kratten dragen en watergeven. En het resultaat mag er dan ook zijn.
De schooltuin is nu geheel gevuld met violen, herfstasters etc. Op het schoolplein is een plantvak ingericht.  In de Van Saenredamstraat zijn drie boomspiegels. De entree aan de Krakeelpolderweg en Pootstraat staan er vrolijk bij.


Wet Passend Onderwijs

Op 1 augustus 2014 treedt de Wet Passend Onderwijs in werking. Voor u als ouder/verzorger van een kind met een rugzakje (leerlinggebonden financiering, lgf) heeft dat gevolgen. In deze wet wordt de ondersteuning aan leerlingen met een rugzakje op een andere manier geregeld. Voor leerlingen die nu een rugzakje hebben, worden overgangsregelingen getroffen.
Voor informatie over wat er voor u en uw kind wel en niet verandert, klik hier.  


Download de jaargids 2014-2015

De jaargids bevat praktische informatie over de school zoals onderwijskundige gegevens, informatie over de begeleiding, contactgegevens, informatie over de organisatie en reglementen.
Klik hier voor een overzicht van de jaargidsen


Kwaliteitscholen

Klik hier om mee te doen aan het onderzoek


Klik hier voor het archief

Stanislascollege op Facebook@Stanislastweets