540 resultaten:
61.

Contactouders

Ouders Het contactouderschap Wat zijn contactouders? Contactouders zijn een belangrijke schakel in het contact tussen de ouders van de klas, de school en de Ouderraad. Het systeem van…  
62.

Vastenactie

Vastenactie Elk jaar voor Pasen vindt de vastenactie plaats. Leerlingen die meedoen eten 24 uur helemaal niets, maar ze mogen wel drinken. Ze laten zich sponsoren door hun ouders, opa's en oma's,…  
63.

Leerlingvolgsysteem Magister

Leerlingvolgsysteem Magister In Magister worden de absenties, het huiswerk en de schoolprestaties van elke leerling bijgehouden. Met een speciale inlogcode hebben leerlingen en ouders inzage in de…  
64.

ELO

ELO Elektronische Leeromgeving De Elektronische LeerOmgeving (ELO) wordt in toenemende mate gebruikt. Docenten kunnen er aantekeningen en opdrachten op zetten, maar ook planners en huiswerk per…  
65.

Leerlingenraad en Pythia

Leerlingen De leerlingenraad (LR) De LR vertegenwoordigt de leerlingen en heeft regelmatig contact met de schoolleiding en, via de DMR en MR-leden, met het bestuur van de school. De voornaamste…  
66.

Schoolkrant Pythia

De Pythia De Pythia is de schoolkrant van onze school. De inhoud wordt verzorgd door leerlingen die in de redactie zitten. Er  staan bijvoorbeeld gedichten, verhalen, recepten, strips, puzzels…  
67.

Studiekosten en verzekeringen

Studiekosten en verzekeringen Studiekosten en verzekeringen Jaarlijks wordt van ouders/verzorgers een vrijwillige schoolbijdrage gevraagd. Deze bijdrage dient ter dekking van uitgaven die niet…  
68.

Klachten en geschillen

Klachten en geschillen Wanneer een leerling (of een groep leerlingen) een klacht heeft, gaat hij daarmee bij voorkeur eerst naar betrokken docent. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost…  
69.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school…  
70.

Protocol informatieverstrekking gescheiden ouders

Artikel 1 Bij inschrijving van de leerling wordt melding gedaan van de gezinsrelatie waarin deze opgroeit, alsook van het gezagsrelatie met betrekking tot de (afzonderlijke ouders). Indien van…  

Zoek resultaten 61 tot 70 van 540