572 resultaten:
101.

Sociale vaardigheden en burgerschap

Sociale vaardigheden en burgerschap Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming In de missie en visie van onze school staat duidelijk dat het bij ons om meer gaat dan het opdoen van kennis. We…  
102.

Sociale vaardigheden en burgerschap

We hopen dat je respect hebt voor menselijke verhoudingen en culturen en dat je vanuit je eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst zult zijn. Daarom zijn er elk schooljaar sociale…  
103.

Maatwerkuren

Maatwerkuren Maatwerkuren Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat een leerling regie leert nemen over zijn/haar leerproces. Daarom zijn er maatwerkuren voor leerlingen. Een…  
104.

Maatwerkuren - Maatwerkuren

Maatwerkuren  
105.

Maatwerkuren - Maatwerkuren

Maatwerkuren Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat een leerling regie leert nemen over zijn/haar leerproces. Daarom zijn er maatwerkuren voor leerlingen. Een leerling bepaalt…  
106.

Rooster en lestijden - Lestijden verkort rooster

Lestijden verkort rooster Lesuur Verkort 1 08:30-09:00 2 09:00-09:30 3 09:30-10:00 Eerste pauze 4 10:30-11:00 5 11:00-11:30 6 11:30-12:00 7 12:00-12:30  
107.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school…  
108.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders Op onze school krijgt elke klas verschillende vakken van verschillende docenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar…  
109.

Medezeggenschapsraad - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft…  
110.

Team - Organisatie en team

Organisatie en team  

Zoek resultaten 101 tot 110 van 572