391 resultaten:
101.

Studiebegeleiding en zorg - Begeleiding en Ondersteuning Brugklas (BOB-uren)

Begeleiding en Ondersteuning Brugklas (BOB-uren) BOB-uren zijn lesuren voor Begeleiding en Ondersteuning Brugklas. De lesuren zijn bedoeld voor leerlingen die op een bepaald gebied extra…  
102.

Studiebegeleiding en zorg - Versterkt mentoraat

Versterkt mentoraat Iedere brugklas heeft een mentor. De mentor heeft zorg voor de klas als geheel en geeft de mentor individuele aandacht aan de leerlingen in zijn/haar klas. Voor ouders/verzorgers…  
103.

Engels

Cambridge Track Cambridge Track: Engels op topniveau Op het Stanislascollege Westplantsoen wordt Cambridge Track Engels (CT) aangeboden. CT is Engels op een hoog niveau. Als je dit gevolgd hebt en…  
104.

Engels - Links

Links Klik hier voor een database met bedrijven, overheden en universiteiten die FCE, CAE  of CPE erkennen en gebruiken voor hun selectie procedure, staat op:  
105.

Sociale vaardigheden en burgerschap

Sociale vaardigheden en burgerschap Sociale vaardigheden en burgerschapsvorming In de missie en visie van onze school staat duidelijk dat het bij ons om meer gaat dan het opdoen van kennis. We…  
106.

Sociale vaardigheden en burgerschap

We hopen dat je respect hebt voor menselijke verhoudingen en culturen en dat je vanuit je eigen kracht medemensen en de maatschappij van dienst zult zijn. Daarom zijn er elk schooljaar sociale…  
107.

Contacten met ouders

Contacten met ouders Wij betrekken de ouders/verzorgers volop bij de studievoortgang van hun kind, onze leerling. Dat doen we omdat we het belangrijk vinden dat men thuis weet hoe het gaat op school…  
108.

Contacten met ouders - De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders

De mentor: de eerste contactpersoon voor ouders Op onze school krijgt elke klas verschillende vakken van verschillende docenten. Daarnaast heeft elke klas een mentor. De mentor geeft naast zijn/haar…  
109.

Medezeggenschapsraad - Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft…  
110.

Stichting ouders voor leerlingen - Fiscaal aftrekbaar (ANBI)

Fiscaal aftrekbaar (ANBI) De school kan deze bijzondere projecten niet alleen financieren. Door de oprichting van de stichting zijn deze initiatieven wel mogelijk, maar daar hebben we wel uw steun…  

Zoek resultaten 101 tot 110 van 391