U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Missie, visie en kernwaarden

Missie
Onze school vormt als één van de zes locaties een integraal onderdeel van het Stanislascollege. Het Stanislascollege wenst dat door de samenwerking van leiding, medewerkers, leerlingen en ouders telkens nieuwe generaties jongens en meisjes geholpen en begeleid worden om uit te groeien tot verantwoordelijke volwassenen, die bereid zijn met en voor anderen te leven, overeenkomstig de lijfspreuk van Stanislas: "Voor het hogere ben ik geboren." Dit betekent dat het er om gaat het beste uit jezelf te halen en dat ten dienste te stellen van God en de medemens.

Visie

Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een wereld vol mogelijkheden. Wij vormen samen een open leergemeenschap met oog voor verschillen, waarin iedereen tot zijn recht komt. We creëren een respectvolle en stimulerende omgeving waarin jonge mensen opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Een school met een inspirerende traditie en een stevige ambitie.

De visie is gebaseerd op de volgende kernwaarden:

  • Heel de mens
    Niet alleen kennisontwikkeling maar ook de vorming en ontplooiing van talenten en waarden staan centraal. Nieuwe ervaringen gaan deel uitmaken van de belevingswereld van de leerlingen; we stimuleren hen hierop te reflecteren. Gezien de uiteenlopende achtergronden van leerlingen zijn maatwerk en aandacht voor ieders mogelijkheden geboden om in ieder het beste naar boven te halen.
  • Oog voor de ander
    Medewerkers en leerlingen werken en leren in een sfeer van samenwerking en collegialiteit. Er is aandacht voor menselijke verhoudingen en culturen. De medewerkers van een Stanislascollege handelen en beoordelen met compassie.
  • Hoge doelen nastreven
    We stimuleren iedereen het beste uit zichzelf te halen en talenten bovengemiddeld te ontwikkelen. Vanuit hun eigen kracht kunnen leerlingen dan andere mensen en de maatschappij uiteindelijk het beste van dienst zijn.