U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Pestprotocol

Het Stanislascollege streeft naar een prettige sfeer waarin leerlingen en medewerkers zich veilig en geaccepteerd voelen. Dit betekent dat pesten, discriminatie, seksuele intimidatie en geweld binnen onze school onaanvaardbaar zijn. De school staat op het standpunt dat onacceptabel gedrag aangepakt en bijgestuurd dient te worden. De voorkeur gaat uit naar het bewerkstelligen van een bewustwordingsproces bij de pester en aanhangers via de zgn. 'No blame-aanpak', maar zwaardere disciplinaire maatregelen bij het herhaaldelijk overtreden van de regels worden niet geschuwd. Niet

wie zich onveilig voelt, maar degenen die het voor anderen onveilig maken, moeten hun gedrag veranderen! Het melden van een pester door het slachtoffer, medeleerlingen of ouders zien wij daarom niet als het 'verlinken' van een scholier, maar als een humane daad naar kwetsbare jongeren. Uitgaande van deze algemene filosofie worden de leerlingen geacht bepaalde gedragsregels na te leven. Er geldt een pestprotocol waarin afspraken staan hoe wij met pesten omgaan.