U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Schoolregels

De school is een plaats waar een tamelijk groot aantal mensen samenkomt. Het spreekt vanzelf dat enige huisregels noodzakelijk zijn voor een goede gang van zaken. De vrijheid, die we allemaal belangrijk vinden, is in een gemeenschap nu eenmaal beperkt. Het zou prettig zijn, als we allemaal konden nalaten wat anderen hindert of wat vervelend voor hen is. Ook de omgeving waarin we leven en de spullen van school zijn aan onze zorg toevertrouwd. We dragen daarvoor samen verantwoordelijkheid.

  • iedereen gedraagt zich zo, dat niemand het als overlast ervaart;
  • kauwgom wordt bij het binnenkomen van het gebouw direct in een prullenbak gegooid;
  • in het gebouw draagt niemand een hoofdbedekking. In bijzondere gevallen kan de directie anders besluiten;
  • mobiele telefoons worden in onderwijssituaties alleen gebruikt voor onderwijsdoeleinden en alleen in opdracht van een docent;
  • leerlingen houden zich in pauzes en tussenuren op in de aula, het atrium of op het schoolplein, waar ook gegeten en gedronken kan worden;
  • roken is op school niet toegestaan;
  • leerlingen hebben altijd hun schoolpas bij zich en tonen die op verzoek van een medewerker.

Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut

Alle algemeen geldende regels van het Stanislascollege zijn vastgelegd in het Algemeen Schoolreglement | Leerlingenstatuut. Het reglement is bindend voor leerlingen, ouders, medewerkers en schoolleiding. In deze gids staan de belangrijkste regels betreffende het onderwijs.