U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Pestprotocol

Op onze school doen we ons best om pestgedrag te voorkomen. Dit doen we door in de mentorlessen en in onze pedagogische benadering veel aandacht te besteden aan respectvol met elkaar omgaan. Daarnaast hebben we een pestprotocol opgesteld waarin we beschrijven hoe we met (het voorkomen van) pesten omgaan.

Onze anti-pestcoördinator is mw. drs. A. van Oosten.