U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden
Oops, an error occurred! Code: 201906191907489a65f409

Werkgroep 'i'

Het Stanislascollege is een school met een katholieke identiteit. De school maakt deel uit van het netwerk van Europese Jezuïetencolleges. Deze colleges baseren zich op de spiritualiteit van Ignatius van Loyola, de stichter van de Jezuïetenorde. Doel van de werkgroep is ervoor zorgen dat ons pedagogisch handelen geïnspireerd en gevoed wordt vanuit de Ignatiaanse Pedagogiek.
De werkgroep 'i' verzorgt vieringen, sociale acties en bezinningsactiviteiten. Op dit moment krijgt de bezinning vorm in o.a. bezinningsdagen voor medewerkers, het kloosterweekend in Brugge, de Notelaerdagen voor derde klassen, de Taizéreis, de leesgroep en gespreksgroepen voor ouders. De vieringen die de werkgroep (mede) organiseert zijn klassen- en afdelingsvieringen, maar ook een viering voor medewerkers aan het begin van het schooljaar en de viering 'Eindexamen serieus' waarin examenleerlingen terugblikken op hun schooltijd. Daarnaast worden jaarlijks diverse sociale en maatschappelijk betrokken acties georganiseerd, zoals de vastenactie en de deelname aan de dodenherdenking in Delft.

Leden van de werkgroep zijn: mw. V. Roest (voorzitter), mw. S. de Kreij-Reuvecamp, mw. A. van Oosten   mw. W.D. de Boer en dhr. G.C. Hordijk.

Werkgroep Estelí

In het kader van de Stedenband Delft-Estelí (Nicaragua) onderhoudt het Stanislascollege een scholenband met een middelbare school in La Concordia, een dorp in de buurt van Estelí. Het doel is: bewustwording van het leven van jongeren in een ontwikkelingsland, het uitwisselen van ervaringen en het bieden van materiële steun voor de aanschaf van onderwijsmiddelen. Om dit doel te bereiken worden acties en inzamelingen georganiseerd. Over en weer is er persoonlijk contact tussen docenten en leerlingen.

Leden van de werkgroep zijn: dhr. J.P. Alders, mw. S. Kardolus en mw. N. Wensveen.

Werkgroep relaties en seksualiteit (WRS)

De werkgroep organiseert gesprekken in de derde klassen om het onderwerp relaties en seksualiteit bespreekbaar te maken. Hoofddoel is om leerlingen te leren gesprekken te voeren over allerlei zaken die verband houden met omgaan met elkaar en met seksualiteit. Een tweede doelstelling is de leerlingen hun grenzen te leren herkennen en bespreken en de preventieve werking die daarvan uitgaat. De gesprekken bestaan uit zes lesblokken van twee opeenvolgende lesuren en worden door externen gegeven. De lessen worden gegeven in groepen van beperkte omvang.

Leden van de werkgroep zijn: Y. Vonhoff (voorzitter) en mw. N. Wensveen

Werkgroep veilige school

Stop pesten

De werkgroep Veilige school houdt zich bezig met het bevorderen van een prettig sociaal klimaat op school. Dit geschiedt aan de hand van voorlichting, workshops en advisering.
Ieder jaar worden er themabijeenkomsten georganiseerd voor leerlingen en ouders. De onderwerpen hebben met veiligheid te maken en variëren. Thema’s van de afgelopen jaren waren internetpesten, alcoholmisbruik onder jongeren, computer-verslaving en andere gevaren rond het internet, loverboys, drugsverslaving etc.
De ouders van de tweede klassen krijgen twee keer per jaar een uitnodiging voor de contactouderavond. De werkgroep nodigt gastsprekers uit voor het eerste deel van de avond en tijdens het tweede deel van de avond praten de ouders met de mentor en de contactouders.
De leerlingen krijgen workshops of lessen rond diverse thema’s. Een succes zijn de dramaworkshops rond internetpesten en de lessen van de Nederlandse Spoorwegen over zinloos geweld en pesten.
De onderwerpen wisselen en hangen af van de maatschappelijke en schoolse actualiteit.
In de werkgroep Veilige School zit mw. A. Wubben.