U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden
Oops, an error occurred! Code: 2019120801371594e108df

Ouderraad

De Ouderraad (OR)van het Stanislascollege Westplantsoen bestaat uit 10 tot 15 ouders en heeft als taak het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school. Dat gebeurt op twee manieren: als klankbord voor de directie en als organisator van een aantal activiteiten

Klankbordfunctie

De OR:

 • kan gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie;
 • fungeert maandelijks als gesprekspartner van de schoolleiding in het belang van leerlingen en ouders. Besproken worden:

  • directe zaken betreffende het onderwijs
  • algemene beleidsmatige zaken
  • buitenschoolse activiteiten zoals kampen en reizen en sociale betrokkenheid
  • besteding ouderbijdrage

Activiteiten van de Ouderraad

 • De contactoudercommissie van de OR verzorgt het systeem van contactouders
 • De OR organiseert de ouderavonden voor de brugklassen en de tweede klassen; de contactouders leiden deze avonden.
 • De OR is een link tussen de (contact) ouders en de schoolleiding. Ouders kunnen bij de Ouderraad terecht voor informatie, het melden van problemen of het stellen van vragen van algemene aard. De contactoudercommissie zal dit waar nodig inbrengen in het overleg met de schoolleiding.
 • De OR verzorgt de redactie van Torakel, digitale nieuwsbrief voor en door ouders.
 • De OR organiseert twee thema-avonden per jaar.
 • De OR en de Leerlingenraad ontmoeten elkaar jaarlijks en bespreken dan onderwerpen, zoals sociale cohesie, motivatie en leeromgeving. 
 • De OR vertegenwoordigt de ouders bij jubilea en andere bijzondere gelegenheden.
 • De OR organiseert samen met de Leerlingenraad en de Werkgroep Identiteit de Vastenactie in de week voor Pasen
 • De OR ondersteunt bij de inlevering van de schoolboeken aan het einde van het schooljaar.
 • De OR organiseert samen met de schooldecanen voor leerlingen een beroepenmarkt.

Kort verslag vergadering Ouderraad van 7 april 2016

Samenstelling van de Ouderraad

mw. M. Ammerlaan (Martine) Lid SMR, Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen
dhr. E. van den Broek (Eli) Vastenactie, Werkgroep Identiteit, Stichting ouders voor Leerlingen Westplantsoen
mw. V. Dekker (Victoria) Contactoudercommissie, Torakel, Website en communicatie, Boekenfonds
dhr. P. van Heel (Paul) Lid MR, Lid GMR
dhr. J. de Leeuw (Jan) Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen. Thema-avonden, website en communicatie
dhr. P. Loo (Poen) Lid SMR, Contactoudercommissie
mw. S. Passchier (Suzan) Werkgroep Identiteit, Vastenactie
mw. L. Pauw (Lieske) Secretaris, Thema-avonden
dhr. D. Rekelhof (Dick) Voorzitter, Boekenfonds, Thema-avonden, Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen
mw. A. ter Steege (Astrid) Lid Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad, Torakel

Het voorzitterschap van de Ouderraad rouleert.

Contact met de Ouderraad en de verschillende afdelingen

Algemeen ouderraadscw@stanislascollege.nl
Redactie Torakel torakel@stanislascollege.nl
Contactoudercommissie contactouderscw@stanislascollege.nl
Vastenactie vastenacties@stanislascollege.nl
Commissie Boekenfonds boekenfondsscw@stanislascollege.nl
Commissie thema-avonden themascw@gmail.com
Stichting Ouders voor Leerlingen Westplantsoen StichtingoudersSCW@stanislascollege.nl