U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Mentorlessen in de brugklas

 In het voortgezet onderwijs worden andere eisen aan de leerlingen gesteld dan in het basisonderwijs. Een belangrijk middel om deze overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen zijn de studie- en begeleidingslessen door de mentor van de klas. We beginnen met de introductie van de leerlingen; de leerlingen maken kennis met elkaar, de mentor en de school. De mentor begeleidt het groepsproces en besteedt aandacht aan gedragsregels. Het aanleren van effectieve studiegewoonten, waaronder een goede studiehouding is een tweede belangrijk onderdeel van de studielessen. Zowel thuis als in de klas zijn nauwkeurigheid, zelfcontrole, ordening van de werkruimte, tijdsindeling, werkindeling en concentratie onontbeerlijk om goede studieresultaten te bereiken. Ten slotte krijgen de leerlingen efficiënte studievaardigheden aangeleerd. Een goede studiemethodiek helpt leerlingen efficiënt studeren.

Mentoruur voor klas 2 en hoger

Het mentoruur is onderdeel van het rooster en is voor alle leerlingen verplicht. Het uur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor gesprekken van de mentor met zijn klas over de voortgang van het onderwijs en de onderlinge verhoudingen. Daarnaast kan het uur gebruikt worden voor decanenlessen, vieringen in de kapel, het voorbereiden van activiteiten van de klas of de afdeling. Met name in de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan algemene studievaardigheden. Het mentoruur wordt in de bovenbouw regelmatig gebruikt voor individuele gesprekken met leerlingen. De andere leerlingen houden zich dan bezig met hun schoolwerk. 

Studiebegeleiding en huiswerkbegeleiding

Voor leerlingen met een zorgvraag m.b.t. de studievaardigheden, zoals plannen en organiseren van het schoolwerk, kunnen er op school, in overleg met de ouders en/of de mentor of de coördinator, studiebegeleidingslessen verzorgd worden door een extern studiebegeleidingsbureau. Alle leerlingen die nieuw bij deze studiebegeleiding starten, beginnen met studiebegeleiding. Er is een intensieve begeleiding gericht op het ontwikkelen van studievaardigheden en/of specifieke leermethoden passend bij de leerling. De studiebegeleider houdt contact met de ouders en de mentor. Na een periode studiebegeleiding bestaat de mogelijkheid tot huiswerkbegeleiding. Deze huiswerkbegeleiding is het vervolg op de studiebegeleiding en is vooral gericht op het laten "inslijten" van nieuw geleerde studievaardigheden. Doel is de leerling naar volledige zelfstandigheid te begeleiden.
Klik hier voor meer informatie. 

Decanaat

De schooldecanen zijn aangewezen om, naast hun taak als vakdocent, leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding. De profielkeuze vindt plaats halverwege het derde jaar. De decanen verzorgen lessen in de eerste helft van het derde jaar, zodat de leerlingen die keuze weloverwogen kunnen maken. De decanen vervullen een ondersteunende rol in de gesprekken die de mentoren met de leerlingen voeren over de profielkeuze. Ouders worden in het begin van het schooljaar op een ouderavond uitvoerig geïnformeerd over het profielkeuzetraject. De loopbaanoriëntatie, die leidt tot een keuze voor een vervolgopleiding, wordt in de voorexamenklassen (havo 4 en vwo 5) ingezet. De decanen geven een aantal klassikale lessen om de leerlingen over belangrijke zaken in het hoger onderwijs te informeren. Vanwege het persoonlijke karakter van de loopbaanoriëntatie is de begeleiding daarna vooral individueel en "op maat". Bij zowel de profielkeuze als de loopbaanoriëntatie staat "heel de mens" centraal: het geheel van persoonlijkheid, interesses, capaciteiten, talenten en kwaliteiten vormt het uitgangspunt voor het komen tot een keuze. Het decanaat gebruikt een eigen website voor alle communicatie met leerlingen, ouders en oud-leerlingen: scw.dedecaan.net
Leerlingen hebben vanaf klas 3 een account op deze site. Ouders kunnen, indien gewenst, zichzelf aanmelden. Voor alle informatie met betrekking tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie is dit het eerste adres voor ouders en leerlingen van onze locatie. Via de website kan een leerling altijd een afspraak maken met de decaan.

In de loop van het schooljaar organiseert het decanaat diverse voorlichtingsactiviteiten zoals:

  • ouderavonden over profielkeuze;
  • een studie- en beroepenvoorlichtingsavond, waarop oud-leerlingen en ouders van leerlingen vertellen over hun studie of beroep;
  • een opleidingenmarkt, waar hogescholen en universiteiten vertegenwoordigd zullen zijn om informatie te geven over diverse opleidingen.

Het decanaat streeft er naar, om de leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan met een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding, te laten vertrekken.

De decanen zijn mw. H. Hoogendam, dhr. M. van der Reijkenmw. E. Simson, en
mw. M. Wensveen.