U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Mentoraat in de brugklas

Iedere brugklas heeft een mentor. Aan de ene kant zorgt hij/zij voor de klas als geheel , aan andere kant geeft de mentor individuele aandacht. De mentor is voor ouders/verzorgers het eerste aanspreekpunt.Om de leerlingen zo goed mogelijk te laten wennen aan de middelbare school wordt gestart met het project 'De Zachte Landing'. Het schooljaar start met een kennismakingsgesrpek tussen mentor, leerling en ouders, een zogenoemd MOL-gesprek. Hierin wordt ook gekeken naar wat de leerling wil bereiken in periode 1.
Zowel in de mentorlessen als in de vaklessen wordt specifiek aandacht besteed aan hoe je moet leren, hoe je je huiswerk maakt, hoe je plant en hoe je ervoor zorgt dat je snapt waar je mee bezig bent. De school geeft leerlingen in de eerste periode extra begeleiding bij het verwerken van leerwerk en bieden hun extra kansen om ervoor te zorgen dat ze zichzelf verbeteren. Op die manier wordt er een stevige basis gelegd voor de rest van het schooljaar en hopelijk voor de rest van hun schoolcarrière. Ouders en leerlingen zien in de eerste periode geen cijfers in Magister staan. Docenten houden uiteraard wel bij welke ontwikkeling leerlingen doormaken. Dat wordt met ouders en leerling aan het einde van de periode besproken. Vanaf periode twee, ongeveer na de kerstvakantie, krijgen de leerlingen gewoon cijfers die meetellen. Tegelijk wordt blijvend gekeken naar de ontwikkeling van leerlingen.
Aan het einde van de tweede periode vindt een derde MOL-gesprek plaats. Hierin wordt wederom besproken hoe het met een leerling gaat en wordt vooruit geblikt naar het tweede leerjaar.

Mentoraat vanaf klas 2

Het mentoruur is onderdeel van het rooster en is voor alle leerlingen verplicht. Het uur wordt hoofdzakelijk gebruikt voor gesprekken van de mentor met zijn klas over de voortgang van het onderwijs en de onderlinge verhoudingen. Daarnaast kan het uur gebruikt worden voor decaanlessen, vieringen in de kapel en het voorbereiden van activiteiten van de klas of de afdeling. Met name in de onderbouw wordt veel aandacht besteed aan algemene studievaardigheden.
In de bovenbouw hebben alle klassen twee mentoren. Iedere leerling voert meerdere individuele gesprekken met zijn of haar mentor. Tijdens deze gesprekken staat het stellen van leerdoelen en reflecteren op deze gestelde doelen centraal. Naast aandacht voor de studievaardigheden, studieresultaten en de studievoortgang heeft de mentor aandacht voor het welbevinden van de leerlingen. Een onderdeel van het mentoraat is ook LOB, vieringen in de kapel en diverse activiteiten met de klas of afdeling.

Huiswerkbegeleiding

Huiswerkbegeleiding is voor leerlingen die om welke reden dan ook ondersteuning willen/nodig hebben of het fijn vinden om zonder afleidingen in een lokaal aan hun huiswerk te werken en te leren voor hun toetsen. De huiswerkbegeleiding wordt gegeven door extern begeleidingsbureau 't Z-je.

Klik hier voor meer informatie.

Decanaat

De schooldecanen zijn aangewezen om, naast hun taak als vakdocent, leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding. De profielkeuze vindt plaats halverwege het derde jaar. De decanen verzorgen lessen in de eerste helft van het derde jaar, zodat de leerlingen die keuze weloverwogen kunnen maken. De decanen vervullen een ondersteunende rol in de gesprekken die de mentoren met de leerlingen voeren over de profielkeuze. Ouders worden in het begin van het schooljaar op een ouderavond uitvoerig geïnformeerd over het profielkeuzetraject. De loopbaanoriëntatie, die leidt tot een keuze voor een vervolgopleiding, wordt in de voorexamenklassen (havo 4 en vwo 5) ingezet. De decanen geven een aantal klassikale lessen om de leerlingen over belangrijke zaken in het hoger onderwijs te informeren. Vanwege het persoonlijke karakter van de loopbaanoriëntatie is de begeleiding daarna vooral individueel en "op maat". Bij zowel de profielkeuze als de loopbaanoriëntatie staat "heel de mens" centraal: het geheel van persoonlijkheid, interesses, capaciteiten, talenten en kwaliteiten vormt het uitgangspunt voor het komen tot een keuze. Het decanaat gebruikt een eigen website voor alle communicatie met leerlingen, ouders en oud-leerlingen: scw.dedecaan.net
Leerlingen hebben vanaf klas 3 een account op deze site. Ouders kunnen, indien gewenst, zichzelf aanmelden. Voor alle informatie met betrekking tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie is dit het eerste adres voor ouders en leerlingen van onze locatie. Via de website kan een leerling altijd een afspraak maken met de decaan.

In de loop van het schooljaar organiseert het decanaat diverse voorlichtingsactiviteiten zoals:

  • ouderavonden over profielkeuze;
  • een studie- en beroepenvoorlichtingsavond, waarop oud-leerlingen en ouders van leerlingen vertellen over hun studie of beroep;
  • een opleidingenmarkt, waar hogescholen en universiteiten vertegenwoordigd zullen zijn om informatie te geven over diverse opleidingen.

Het decanaat streeft er naar, om de leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan met een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding, te laten vertrekken.

De decanen zijn mw. H. Hoogendam, dhr. M. van der Reijkenmw. E. Simson, en
mw. M. Wensveen.