U bezoekt onze website met een verouderde browser, waardoor onze website niet correct wordt weergegeven.
Wij adviseren Internet Explorer 9, 10 of 11 (zonder compatibiliteitsmodus), of een recente versie van Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari.

Een wereld vol mogelijkheden

Passend onderwijs

Elke school heeft een zorgplicht. Dat betekent dat scholen voor alle kinderen die extra onderwijsondersteuning nodig hebben, moeten zorgen voor een zo passend mogelijke onderwijsplek. Dit kan een plek zijn op de eigen school, maar ook op een andere school die de leerling beter kan ondersteunen.

Het is belangrijk dat de school en de ouders/verzorgers in de uitvoering van de zorgplicht samenwerken. Bundeling van kennis en ervaring van ouders/verzorgers en school komt de ondersteuning van een kind ten goede. Een volledige beschrijving van het ondersteuningsaanbod staat beschreven in het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Schoolondersteuningsprofiel

Downloads m.b.t het schoolondersteuningsprofiel