Havo onderbouw: aandacht en uitdaging

De havo onderbouw bestaat uit het tweede en het derde leerjaar. Elk leerjaar bestaat uit drie of vier klassen. De leerlingen zitten gedurende de onderbouw in dezelfde klas met dezelfde mentor. Pas in de bovenbouw krijgen zij een nieuwe mentor. 

Versterkt mentoraat

Iedere klas heeft twee mentoren. Zo heeft elke mentor een kleine groep leerlingen (een halve klas) onder zijn of haar hoede. De leerling heeft regelmatig en intensief met zijn of haar mentor, maar ook met de ouders/verzorgers.  Gedurende het jaar voert de mentor meerdere MOL-gesprekken, waarbij de leerling en ouders/verzorgers aanwezig zijn. In dit driehoeksgesprek staat het stellen van leerdoelen en zelfreflectie centraal.

Uitdagend onderwijs

Havo leerlingen kunnen er voor kiezen om versterkt taalonderwijs te volgen. Zowel voor Engels (Cambridge track), Duits en Frans. Met hun deelname kunnen leerlingen internationaal erkende certificaten behalen.

Talentontwikkeling vinden wij belangrijk. Zo kiezen leerlingen in de onderbouw tijdens het module-uur voor verdieping in sport, kunst, muziek of techniek. Ieder half jaar kunnen leerlingen opnieuw een keuze maken en zo een nieuw talent ontdekken of een talent verder ontwikkelen.

Naast de module-uren kunnen leerlingen deelnemen aan diverse buitenschoolse activiteiten. Speciaal voor onze bovenbouwers is er een pre-hbo-college in samenwerking met de Hogeshool Leiden. In samenwerking met de Haagse Hogeschool is er ook een speciaal bèta programma. Daarnaast organiseren wij binnen de school een dronewedstrijd.

De wereld in

Naast leren in de school trekken we er graag op uit. In ieder leerjaar kent diverse leuke en leerzame excursies. Naast de dagexcursies zijn er ook meerdaagse studiereizen. In klas drie gaan we een week op wintersurvival in Tsjechië. Naast skiën of snowboarden doen we verschillende spectaculaire activiteiten zoals biatlonschieten, langlaufen, tokkelen en paardrijden door de sneeuw.
In klas vier is er een keuzeprogramma waarbij leerlingen kunnen kiezen voor een culturele reis naar Schotland of naar Italië.

Samen vieren

Naast lessen en excursies vinden wij het belangrijk om fijne momenten en successen samen te vieren. Zo sluiten we het kalenderjaar af in de (kunst)sneeuw met een heuse winterfair. Het schooljaar sluiten we traditioneel af met de promotio in de aula van de TU.
Daarnaast trekken we onder meer met elkaar op tijdens de jaarlijkse afdelingendag.

Keuzes maken voor de bovenbouw

In de derde klas gaan kiezen leerlinben een profiel met keuzevakken voor de bovenbouw. Op onze school kunnen leerlingen extra veel vakken kiezen, zodat leerlingen een pakket kunnen kiezen dat goed aansluit op hun interesse en capaciteiten.

Begeleiding

De leerlingen van de havo onderbouw vormen een bijzondere groep binnen de school. Ze hechten groot belang aan de sociale interactie met elkaar en met de docenten. Als de docent de juiste snaar weet te raken, heeft hij een leuke, enthousiaste groep om mee te werken.
Ze zijn gebaat bij strakke begeleiding met veel persoonlijke aandacht. Havoleerlingen willen graag weten waar ze aan toe zijn en vinden een duidelijke, consequente houding prettig. In de les hebben ze vooral behoefte aan ervarend leren, aansluiting bij de praktijk van alledag en minder aan theoretische diepgang. Kleine, gestructureerde stapjes, met een diversiteit aan werkvormen en toetsing zijn een voorwaarde voor succes. We vinden het belangrijk dat elke leerling gezien en gekend wordt. Elke klas heeft daarom twee mentoren die zich bezighouden met de ontwikkeling en het welbevinden van de leerling. De mentor voert geregeld gesprekken de leerling over cijfers, gedrag, plezier op school en andere zaken die ter sprake komen. Daarnaast houdt de mentor zicht op de contacten tussen de klas en de vakdocenten. In de loop van de twee onderbouwjaren verwachten we steeds meer op het gebied van zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid.
Voor ouders is de mentor het eerste aanspreekpunt voor (school)zaken rond uw kind.