Havo bovenbouw

Het vierde en vijfde leerjaar van de havo vormen de bovenbouw. Onze bovenbouw kenmerkt zich door een heldere structuur, een afwisselende leeromgeving en de aandacht voor een goede sfeer in de klas. Ons uiteindelijke doel is dat de leerlingen onze school verlaten met het diploma én terugkijken op een leuke schooltijd waarin ze goed zijn voorbereid op de maatschappij. Gemiddeld bestaat de afdeling uit zes klassen havo 4 en zes klassen havo 5.

Onderwijs

Havo 4 is de voorexamenklas en havo 5 is het eindexamenjaar. Havo 4 bestaat uit 4 periodes . Elke periode wordt afgesloten met een toetsweek. Na elke toetsweek krijgen zij een rapport. In havo 5 werken we met drie schoolexamenperiodes die afgesloten worden met een schoolonderzoekweek. Hierna starten de eindexamens.
De leerlingen hebben aan het einde van de onderbouw een profiel gekozen. Er zijn vier profielen: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek. In de bovenbouw volgen zij de verplichte vakken in het gemeenschappelijk en profieldeel. Daarnaast volgt elke leerling één keuzevak. Naast de reguliere keuzevakken kunnen leerlingen ook de volgende vakken kiezen: Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM), Informatica en Maatschappijwetenschappen (MAW).
Leerlingen die wat meer in hun mars hebben, kunnen twee keuzevakken kiezen. 
Leerlingen die in de onderbouw Cambridge Track hebben gevolgd kunnen dat in de bovenbouw ook blijven volgen.

Begeleiding

De havo bovenbouw heeft een team van betrokken metoren. In het begin van havo 4 staat groepsvorming centraal en wordt veel aandacht besteed aan studievaardigheden aangezien in de bovenbouw een groter beroep gedaan op de zelfstandigheid en het plannen. Ook in havo 5 is daarnaaast veel aandacht voor het voorbereiden op het examen.

Activiteiten

In de vaklessen wordt het onderwijs extra aantrekkelijk en afwisselend gemaakt met verschillende projecten en excursies.
Het schooljaar start met afdelingsdagen voor alle havoleerlingen. De afdelingendag op 4 havo staat in het teken van kennismaken met de klas en de andere leerlingen van havo 4. We gaan hiervoor naar Den Haag waar we in het kader van geschiedenis en maatschappijleer de Tweede Kamer, de rechtbank en het Provinciehuis bezoeken. Voor 5 havo combineren we de afdelingendag met het vak ckv. We bezoeken hiervoor Amsterdam en bekijken hier het Van Gogh en Rijksmuseum en maken een stadswandeling door Amsterdam. Natuurlijk is er ook wat vrije tijd!
In mei organiseren wij voor 4 havo een reizenweek, iets waar de meeste leerlingen met veel plezier aan terugdenken! Leerlingen kunnen kiezen uit diverse reizen. De laatste jaren gingen we naar Berlijn, Parijs, Italië, Schotland en Barcelona.
Rond kerst houden wij ons traditionele kerstgala voor de eindexamenleerlingen bij Lijm & Cultuur. Met een live-band zorgen we voor een groots dansfeest in stijl. Tevens organiseren we aan het einde van het examenjaar een afsluitende barbecue om schooltijd op een gezellige manier met elkaar af te sluiten.
Gedurende net schooljaar organiseren mentoren diverse klassenuitjes.