Atheneum onderbouw

Het atheneum is een zesjarige opleiding die je voorbereidt op een vervolgstudie aan een universiteit of het hoger beroepsonderwijs. De onderbouw bestaat op dit moment uit 4 tweede en 4 derde klassen. Kenmerkend voor een atheneumleerling is de kritische en vragende houding, het vermogen om hoofd- en bijzaken te onderscheiden, een hoge mate van zelfstandigheid en het goed kunnen reflecteren op het eigen handelen.
In de les dagen we leerlingen zoveel mogelijk uit in een aangename, veilige sfeer en met toegewijde docenten. Daarbij gaat het niet alleen om kennisverwerving, maar om de ontwikkeling van 'heel de mens'.

Onderwijs

In de onderbouw (klas 2 en 3) volg je alle vaklessen met je klas. Je krijgt klassikale lessen, werkt samen in een groepje en gaat zelfstandig aan de slag. Ook ICT speelt een belangrijke rol. Docenten gebruiken digiborden en Chromebooks.
Om leerlingen extra te motiveren kunnen zij ervoor kiezen om een extra vak te volgen. Zij kunnen een keuze maken uit de vakken Economie en Ondernemen (E&O) en Onderzoeken en Ontwerpen (O&O). Bij deze vakken wordt projectmatig onderwijs gegeven en is veel aandacht voor het aanleren van diverse vaardigen zoals: samenwerken, presenteren, onderzoek doen, plannen, prioriteiten stellen, creatief denken, etc.
We halen regelmatig de buitenwereld in school en maken excursies naar bedrijven.
Op het atheneum kun je de Engelse top-opleiding Cambridge Track Engels (CT) volgen. In de vijfde klas wordt dit traject afgesloten en kun je een internationaal erkend certificaat halen. Meer dan de helft van de leerlingen op het atheneum volgt CT. Ook kun je lessen volgen in Chinese Taal en Cultuur (hierin kun je uiteindelijk eindexamen doen).
Daarnaast is er aandacht voor vormende elementen van levensbeschouwelijke, culturele en sociale aard. Dit helpt je bij de ontwikkeling van onze leerlingen tot compleet mens.

Begeleiding

Alle leerlingen hebben een mentor die ook de mentorlessen geeft. De mentor is de spil in de begeleiding van de leerling, en is het eerste aanspeekpunt voor de ouders. In de mentorlessen wordt aandacht besteed aan het leren leren en het sociale klimaat in de klas. Ook worden thema's als omgaan met conflicten, pestgedrag of 'nee zeggen tegen alcohol of drugs' in deze lessen behandeld.
Als we merken dat je extra aandacht nodig hebt, kunnen we soms helpen binnen het team (enkele teamleden hebben zich meer verdiept in zaken als dyslexie, pestgedrag en aan autisme verwante stoornissen). In andere gevallen kun je terecht bij het zorgteam of bij docenten die zich speciaal bezighouden met studiebegeleiding.

In de derde klas wordt veel aandacht besteed aan het kiezen van een profiel. Je kunt kiezen uit vier profielen: Economie & Maatschappij, Cultuur & Maatschappij, Natuur & Techniek en Natuur & Gezondheid. Naast de verplichte vakken in het gemeenschappelijke deel en het profieldeel kies je ook één of twee keuzevakken. Naast de gebruikelijke vakken, Engels CT en Chinees biedt onze school een aantal bijzondere vakken aan, namelijk: filosofie, Spaans, informatica en wiskunde D. 

Afdelingsactiviteiten

In het begin van het jaar gaan we met onze tweedeklassers op introductiekamp. Op deze manier leer je je nieuwe klas goed kennen en voel je je snel thuis op onze afdeling en in je klas.
Maar er is meer: het Cultuurtraject, de schoolfeesten, de Stanislasdag, de kerstpromotio waar je kunt optreden voor de hele afdeling, de klassenuitjes met de mentor, de Promotio en het slotuitje aan het einde van het jaar.