Atheneum bovenbouw

De bovenbouw atheneum wordt bevolkt door leerlingen die een brede belangstelling en een druk sociaal leven hebben, waardoor de aan­dacht voor schoolwerk moet concurreren met buitenschoolse zaken als baantjes, sporten en uit­gaan. In de afweging van prioriteiten staat de school lang niet altijd voorop. Deze leerlingen hebben behoefte aan duidelijkheid over planning en eisen.

Onderwijs

Er wordt een hoog niveau nagestreefd om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de vervolgstudie WO of HBO. Er is een breed onderwijsaanbod met veel keuzemogelijkheden. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan vormende elementen van levensbeschouwelijke, cul­turele en sociale aard om bij te dragen aan de ontwikkeling van de leerling tot compleet mens.

Leerlingen volgen de verplichte vakken van het gemeenschappelijke deel en het profieldeel en één of twee extra vakken. Naast de gebruikelijke vakken hebben we op onze school een aantal bijzondere vakken, waaronder: Chinees, Cambridge Track Engels, Filosofie, Spaans, Informatica en Wiskunde D.

Begeleiding

De Atheneum bovenbouw is één van de grootste afdelingen op onze school. Gemiddeld zijn er vijf klassen per jaarlaag. Een groep betrokken mentoren begeleidt de leerlingen, van het uitdagen van de betere leerling tot ondersteuning waar mogelijk voor de zwakkere leerling.

Activiteiten

Naast activiteiten van de vakgroepen vindt in elke jaarlaag een aantal activiteiten vanuit de afdeling plaats. Tijdens de atheneumdag in september gaat atheneum 4 een dag buitensportactiviteiten doen op de Vlietlanden, atheneum 5 bezoekt een aantal culturele en sociale instellingen, heeft een zelfverzorgde lunch en sluit af met bowlen. Atheneum 6 bezoekt een aantal musea in Rotterdam en sluit af met een reisje met de pannenkoekenboot.
Atheneum 4 en 5 hebben eind december met de hele groep een kerstviering, Atheneum 6 beleeft samen met alle eindexamenleerlingen het traditionele kerstgala, een groot dansfeest waar leerlingen in galakleding en met een live band. Het hoogtepunt is de Italiëreis. Leerlingen van atheneum 5 brengen bijna twee weken met elkaar door op een camping in het noorden van Italië. In die weken maken ze kennis met de Italiaanse cultuur en historie en beleven spannende momenten tijdens een aantal bijzondere outdoor-activiteiten. De reis is bovendien een grote sociale ontdekkingstocht. Door alle ervaringen en het voor elkaar zorgen en koken ontstaan vele nieuwe vriendschappen.