Onderwijsaanbod

Het Stanislascollege Westplantsoen biedt een zeer breed aanbod, waarbij het leren in het teken staat van de persoonlijke ontwikkeling van de leerling. We werken en leren samen. De leerling reflecteert op zijn eigen leerproces en werkt actief meeaan het ontdekken en ontwikkelen van zijn mogelijkheden. De medewerkers dragen zorg voor een stimulerende en innovatieve leeromgeving. Maatwerk, reflectie, passende begeleiding en ruimte voor creativiteit spelen hierbij een centrale rol.

De school biedt kent drie soorten brugklassen: havo/vwo-brugklassen, vwo-brugklassen en vwo-plusklassen. Vanuit elke brugklas is een doorstroom naar alle afdelingen mogelijk.

Na de brugklas stromen leerlingen op onze school door naar havo, atheneum, gymnasium of gymnasium-plus.

Klik hier voor meer informatie over: