Meepraten

Medezeggenschapsraad

Het Stanislascollege Westplantsoen vindt het belangrijk dat naast collega's ook andere belanghebbenden meepraten over het beleid en beslissingen van onze school. De school heeft een Medezeggenschapsraad waar collega's, ouders en leerlingen deel van kunnen uitmaken.
>> Klik voor meer informatie

Ouderraad

De Ouderraad (OR) van het Stanislascollege Westplantsoen bestaat uit 10 tot 15 ouders en heeft als taak het bevorderen van de communicatie tussen ouders en school. Dat gebeurt op twee manieren: als klankbord voor de directie en als organisator van een aantal activiteiten.
>> Klik voor meer informatie

Leerlingenraad

De Leerlingenraad (LR) vertegenwoordigt de leerlingen en heeft regelmatig contact met de schoolleiding en - via de Medezeggenschapsraad en Regioraad - met de schoolleiding.
>> Klik voor meer informatie