Toekenning predicaat 'Excellente School'

Op maandag 22 januari kreeg onze school voor de VWO-afdeling het predicaat 'Excellente School' toegekend. We ervaren deze toekenning als een compliment voor onze hele school en daar zijn we heel trots op!
Het uitreiken van de nieuwe titel, die we drie jaar lang mogen dragen, is meteen gevierd met alle collega's en leerlingen.
We zijn heel blij dat de jury ons in het rapport 'een heel bijzondere school' noemt. Die omschrijving hebben we voor een groot deel te danken aan de fijne sfeer op onze locatie. De jury schrijft: 'De school weet een cultuur te realiseren waardoor eenieder zich lid van de schoolgemeenschap voelt en zich daarvoor wil inzetten.' Presteren staat hoog in het vaandel, maar 'het gemeenschapsgevoel staat ook garant voor ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Docenten zijn altijd bereid om extra steun te geven indien een leerling dat wenst.'
Menswording en burgerschap zijn belangrijke doelstellingen van het onderwijs, en dat is door de jury gezien: 'leerlingen worden bewust gemaakt van hun toekomstige maatschappelijke rol als verantwoordelijk burger.' Daarnaast is de jury onder de indruk van het grote aanbod van vakken en activiteiten: 'door het rijke programma is de school duidelijk meer dan een diploma-instituut. De hele mens is in beeld.'
De school heeft voor het behalen van het predicaat een traject van ongeveer een jaar doorlopen, waarbij de locatie ook door de jury is bezocht. Zij spreekt dan met leerlingen, docenten en schoolleiders. Wij zijn ervan overtuigd dat de gesprekken met onze leerlingen en de rondgang door de school de jury heeft laten concluderen dat wij een bijzondere school zijn. Dat is niet alleen een mooie erkenning, maar ook een belangrijke opdracht.

Het juryrapport Excellente Scholen kunt u hier lezen