Toekenning predicaat 'Excellente School'

In 2018 ontvingen wij het predicaat 'Excellente School' voor onze vwo-afdeling. Dit is een groot compliment voor onze hele school en daar zijn we heel trots op!
We zijn heel blij dat de jury ons in het rapport 'een heel bijzondere school' noemt. Die omschrijving hebben we voor een groot deel te danken aan de fijne sfeer in de school.

De jury schrijft: 'De school weet een cultuur te realiseren waardoor eenieder zich lid van de schoolgemeenschap voelt en zich daarvoor wil inzetten.' Presteren staat hoog in het vaandel, maar 'het gemeenschapsgevoel staat ook garant voor ondersteuning van leerlingen die dat nodig hebben. Docenten zijn altijd bereid om extra steun te geven indien een leerling dat wenst.'
Menswording en burgerschap zijn belangrijke doelstellingen van het onderwijs, en dat is door de jury gezien: 'leerlingen worden bewust gemaakt van hun toekomstige maatschappelijke rol als verantwoordelijk burger.' Daarnaast is de jury onder de indruk van het grote aanbod van vakken en activiteiten: 'door het rijke programma is de school duidelijk meer dan een diploma-instituut. De hele mens is in beeld.'

>> Klik hier om het juryrapport van de Excellente Scholen te lezen