Een wereld vol mogelijkheden

al meer dan 70 jaar

Het Stanislascollege Westplantsoen (SCW) is een school voor voortgezet onderwijs met een afdeling havo, atheneum en gymnasium. De school is in 1948 gesticht door de paters jezuïeten in Delft. Het Stanislas is een school met eigentijds onderwijs en, mede dankzij de respectabele leeftijd van al meer dan 70 jaar, een stevige traditie.

Samen met vijf andere scholen vormen wij de scholengemeenschap Stanislascollege. De verbinding tussen de zes scholen van Stanislas is gelegen in de identiteit, waarbij de kernwaarden 'heel de mens', 'oog hebben voor de ander' en 'hoge doelen nastreven' centraal staan.
De school kenmerkt zich door een prettige sfeer; er heerst een bijzonder soort gemeenschapszin onder leerlingen en medewerkers. Iedereen voelt zich er thuis en weet zich welkom, gezien, gerespecteerd. Voor de leerling is daarmee de eerste en belangrijkste basis voor een succesvolle schoolloopbaan gelegd.
De omvang van de school maakt het mogelijk om veel aan te bieden. We bieden alle profielen en daarbinnen ook nog vele keuzemogelijkheden, zodat elke leerling het vakkenpakket kan kiezen dat past bij de aanleg en de beoogde vervolgstudie. En voor wie meer wil en kan is er ook nog een uitgebreid programma voor talentontwikkeling: cultureel, sportief en exact. Wij nemen met veel succes deel aan vier vwo-wo aansluitingsprogramma's met de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam.
Voor leerlingen die wel extra hulp kunnen gebruiken, is er een aanbod van extra ondersteuning. Samen met leerling en ouders wordt dan gezocht naar begeleiding op maat.

Een team van bevlogen medewerkers draagt voortdurend bij aan wat onze school zo mooi maakt: een positieve omgang met elkaar, aandacht voor elke leerling en het verzorgen van boeiende lessen.

Visie
Onze school is een gemeenschap waarin leerlingen en medewerkers door leren, reflectie en samenwerking hun talenten ontwikkelen. Wij leren verantwoordelijkheid nemen, omzien naar elkaar en betrokken zijn bij de maatschappij.