Decanaat

De schooldecanen zijn aangewezen om, naast hun taak als vakdocent, leerlingen te begeleiden bij het kiezen van een profiel en een vervolgopleiding.
De profielkeuze vindt plaats halverwege het derde jaar. De decanen verzorgen lessen in de eerste helft van het derde jaar, zodat de leerlingen die keuze weloverwogen kunnen maken. Zij vervullen een ondersteunende rol in de gesprekken die de mentoren met de leerlingen voeren over de profielkeuze.

Ouders worden in het begin van het schooljaar op een ouderavond uitvoerig geïnformeerd over het profielkeuzetraject. De loopbaanoriëntatie, die leidt tot een keuze voor een vervolgopleiding, wordt in de voorexamenklassen (havo 4 en vwo 5) ingezet. De decanen geven een aantal klassikale lessen om de leerlingen over belangrijke zaken in het hoger onderwijs te informeren. Vanwege het persoonlijke karakter van de loopbaanoriëntatie is de begeleiding daarna vooral individueel en "op maat". Bij zowel de profielkeuze als de loopbaanoriëntatie staat "heel de mens" centraal: het geheel van persoonlijkheid, interesses, capaciteiten, talenten en kwaliteiten vormt het uitgangspunt voor het komen tot een keuze. Het decanaat gebruikt een eigen website voor alle communicatie met leerlingen, ouders en oud-leerlingen: scw.dedecaan.net

Leerlingen hebben vanaf klas 3 een account op deze site. Ouders kunnen, indien gewenst, zichzelf aanmelden. Voor alle informatie met betrekking tot profielkeuze en loopbaanoriëntatie is dit het eerste adres voor ouders en leerlingen van onze locatie. Via de website kan een leerling altijd een afspraak maken met de decaan.

In de loop van het schooljaar organiseert het decanaat diverse voorlichtingsactiviteiten zoals:

  • ouderavonden over profielkeuze;
  • een opleidingenmarkt, waar hogescholen en universiteiten vertegenwoordigd zijn om informatie te geven over diverse opleidingen;
  • een studiemarkt, een avond waarop oud-leerlingen vertellen over hun studie.

Het decanaat streeft er naar, om de leerling aan het einde van zijn/haar schoolloopbaan met een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding, te laten vertrekken.

De decanen zijn mw. H. Hoogendam en mw. E. Simson